KONTROLLER

Hur man använder den trådlösa handkontrollen (den trådlösa Xbox One-handkontrollen).

x1-control-settings-sw

X1-LB-button-18px: Story Assist
Knappen Visa: Chattlogg / Visa spelarlista
X1-RB-button-18px: Rage Arts
D-pad: Menyval, styr karaktären
Vänster styrspak: Styr karaktären
Menyknappen: Starta spelet, visa pausmenyn
X1-Y-button-18pxknappen: Högerslag
X1-X-button-18px -knappen: Vänsterslag
X1-B-button-18px -knappen: Avbryt, högerspark
X1-A-button-18px -knappen: Bekräfta, vänsterspark

* Kontrollerna kan redigeras under Options (Alternativ) > Controller Setup (Inställning av kontroller).

* Detta spel stödjer vibrationsfunktionen i den trådlösa handkontrollen
(den trådlösa Xbox One-handkontrollen). Kontrollera att vibrationsfunktionen är på under inställningen ”Handkontroller” på Xbox One-konsolen.

Notes on graphics in text

Ikoner representerar knappar på den trådlösa Xbox One-handkontrollen.
X1-B-button-18px är X1-B-button-18px-knappen, X1-A-button-18px är X1-A-button-18px-knappen, X1-Y-button-18px är X1-Y-button-18px-knappen, X1-X-button-18px är X1-X-button-18px-knappen,
X1-RB-button-18px är X1-RB-button-18px. Resterande kontroller listas nedan.

* Observera att attackerna på sid 3-9 är när karaktären är vänd åt höger.
Utför dem spegelvänt när du är vänd åt vänster.

X1-B-button-18px X1-A-button-18px innebär att du ska trycka på dem i denna ordning.
X1-B-button-18px + X1-A-button-18px innebär att du ska trycka på dem samtidigt.
[X1-B-button-18px X1-A-button-18px] innebär att du ska trycka på dem i denna ordning snabbt.
right-w-15px Tryck snabbt på styrknappen
right-PS4-15px Håll in styrknappen
star-PS4-15px Styrknappen ska vara i utgångsläget (tryck ej på den)

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.