Grundläggande kontroller

Xbox One trådlös handkontroll

Grundläggande kontroller i spelet

De grundläggande kontrollerna för spelet finns i listan till höger. Information om specialkontroller för specifika omständigheter finns i tabellen nedan.

Xbox One: Spelmenyer
-knapp: Bekräfta
-knapp: Avbryt/återvänd till föregående skärm

Hem/SBC Glocken/Governor’s Office-kontroller

Vänster styrspak (lätt rörelse):
Vänster styrspak (komplett rörelse): Springa
Tryck in vänster styrspak medan den används: Spurta
Höger styrspak: Rotera kamera
Vänster avtryckare: Återställ kamera
Höger kantknapp + stryknapp vänster: Emote-fönster
Höger kantknapp + stryknapp nedåt: Meny för chattmeddelanden
Menyknapp: Pausmeny

Slagfältskontroller

Vänster styrspak (lätt rörelse):
Vänster styrspak (komplett rörelse): Springa
Tryck in vänster styrspak medan den används: Spurta
Vänster styrspak + tryck in höger styrspak: Kullerbytta (vika undan)
Höger styrspak: Rotera kamera
Tryck höger styrspak: Huka/Stå upp
-knapp: Uppmuntra
-knapp: Snabbsteg
-knapp: Hoppa/avbryta UFG-rörelse
-knapp: Ladda om (skjutvapen)/svärdattack (fotonsvärd används)
Vänster kantknapp: Tryck och håll inne för att göra redo UFG, släpp för att avfyra UFG
Vänster avtryckare: Återställ kamera (inget vapen används)
Vänster avtryckare (tryck och håll inne): Sikta med vapen (vapen används)
Vänster avtryckare (tryck och håll inne) + -knapp: Ladda om (både skjutvapen och fotonsvärd används)
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 1 färdighet/pryl
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 2 färdighet/pryl
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 3 färdighet/pryl
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 4 färdighet/pryl
Höger kantknapp + stryknapp vänster: Emote-fönster
Höger kantknapp + stryknapp nedåt: Meny för chattmeddelanden
Höger kantknapp: Skjut (skjutvapen används)/svärdattack (fotonsvärd används)
Styrknapp uppåt: Stäng av/sätt på träffcirkel
Stryknapp vänster: Ändra hårkorsposition (vänster/höger)
Stryknapp nedåt: Ändra färdighetsuppsättning (färdigheter/prylar)
Stryknapp höger: Byt vapen (vapen 1/vapen 2)
Styrknapp höger (tryck och håll inne): Använd/ta bort vapen
Knappen Visa: Meny för team-kommandon
Menyknapp: Pausmeny

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.