Grundläggande kontroller

X1-control-settings-SW

Menykontroller

Vänster styrspak / Styrknappen: Välj alternativ / Flytta markören
X1-A-button-18px-knappen: Bekräfta / Hoppa över meddelanden
X1-B-button-18px-knappen: Avbryt / Gå tillbaka
X1-Y-button-18px-knappen: Alternativskärmen (huvudmenyn)
X1-LB-button-18px / X1-RB-button-18px: Bläddra genom skärmar

Kontrollerna i denna meny förutsätter att standardkontrollerna (Typ A) är valda.
Gå till Button Configuration under Options för att ändra kontrollerna.

Stridskontroller

Vänster styrspak: Rör karaktären
Styrknappen (upp/vänster/höger): Aktivera effekter från hjälpkaraktärer
X1-X-button-18px-knappen: Attackera
X1-Y-button-18px-knappen: Karaktärsunik attack
X1-A-button-18px-knappen: Hoppa
X1-B-button-18px-knappen: Försvara
Rör vänster styrspak när du försvarar: Sidosteg
X1-LB-button-18px + (X1-X-button-18px-knappen / X1-Y-button-18px-knappen / X1-B-button-18px-knappen): Specialattack (1/2/3)
X1-RB-button-18px: Aktivera förmågor
X1-LT-button-18px: Växla 1
X1-RT-button-18px: Växla 2
Tryck på X1-RS-button-18px (När Burning Gauge är fylld): Aktivera Awakening
Tryck på X1-RS-button-18px (När Awakening är aktiverad): Ultimat attack
Menyknappen: Pausmenyn
Styrknappen (nedåt): Ändra kamerans avstånd

Kontroller under strid

Vänster styrspak (nedåt) + X1-X-button-18px-knappen: Distansattack
Vänster styrspak (nedåt) + X1-Y-button-18px-knappen: Karaktärsunik attack 2
X1-X-button-18px-knappen + X1-A-button-18px-knappen: Oblockbar attack
X1-Y-button-18px-knappen + X1-B-button-18px-knappen: Stark oblockbar attack
Rör höger styrspak (åt vänster eller höger: Styr kameran

© 2022 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.