Grundläggande kontroller

Trådlösa Xbox One-handkontrollen

Obs: För att slå på handkontrollens vibration, trycker du på Xbox-knappen och väljer Inställningar (Settings) > Kinect och enheter (Kinect & devices) > Enheter och tillbehör (Devices and accessories) > Konfigurera (Configure) och markerar sedan kryssrutan för Slå på (Turn on).

Kontroller i menyn och i byn Lövgömman

Styrknappen: Välj menyföremål
Höger på styrknappen: Spelarmenyn
Vänster styrspak: Styr karaktären, välj menyföremål
-knappen: Prata, bekräfta
Knappen Visa: Spelarlistan
-knappen: Avbryt, tillbaka
: Spelardata
: Lobbygester
: Meddelanden

Obs: Vit text avser kommandon i byn Lövgömman medan gul text avser menykommandon.

Stridskontroller

Styr karaktären

Vänster styrspak: Styr karaktären, Midair Dash (tryck på när du är i luften)
-knappen: Hoppa
: Chakra Jump, Wire Kunai (i luften)

Attackera, försvara

-knappen: Närstridsattack
-knappen: Stark attack
-knappen: Ninjaverktyg
: Försvara, undvik (+vänster styrspak)

Specialattacker

: Ninjutsu 1
: Ninjutsu 2
Obs 1: Du kan använda den när Ninjutsumätaren är fylld.
Obs 2: Ninjutsumätaren fylls snabbare när du håller ner eller .
(när du har blivit attackerad): Substitution Jutsu, deflektera (när du försvarar)
Uppåt på styrknappen: Hemlig ninjutsuteknik
Obs: Du kan använda den när den hemliga ninjutsuteknikmätaren är full.

Övrigt

Höger styrspak: Rotera kameran
Tryck på : Lås fast
Nedåt på styrknappen + höger styrspak: Meddelanden
Vänster på styrknappen/knappen Visa: Visa poängtavlan
Menyknappen: Menyn

© 2022 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.