Obs: Stridskontroller kan ändras via ”Button Settings” under ”Options” på pausmenyn.

Vänster avtryckare: Warpa
Vänster kantknapp: Visa chattfönstret/Ändra fönsterstorlek
Vänster styrspak: Välj/Styr lobbykaraktären
Styrknappen: Välj/Styr lobbykaraktären
Menyknappen: Visa lobbymenyn
Höger avtryckare: Starta en ringmatch
Höger kantknapp: Visa uppdrag
-knappen: Visa frimärkeslista
-knappen: Avbryt
-knappen: Prata med receptionister/Bekräfta
-knappen: Visa förinställd meddelandelista

Knappbeteckning

Alla kontroller i denna manual är baserade på den trådlösa Xbox One-handkontrollen. är -knappen, är -knappen, är -knappen, och är -knappen. Övriga kontroller betecknas i tabellen till höger.
Obs: Handlingarna som anges i denna manual utgår ifrån att din karaktär är vänd åt höger. Inmatningarna är omvända när karaktären är vänd åt vänster. Handlingar i blått kan utföras antingen på marken eller i luften.

+ : Tryck på båda knapparna samtidigt.

: Rör vänster styrspak i angiven riktning (eller tryck på motsvarande riktning på styrknappen).

☆: Släpp vänster styrspak eller styrknappen så att de återgår till utgångsläget.

 


 

©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION
Game © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Published by BANDAI NAMCO Entertainment S.A.S. Developed by Arc System Works.

 Bandai Namco Entertainment

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.