VIDEOSPELSGARANTI

Detta videospel omfattas av en garanti som grundas på de lagar som gäller i inköpslandet och gäller i minst 90 (nittio) efter köpdatum – (köpebevis erfordras).

Garantin sätts ur spel i följande fall:

1/ videospelet har köps i kommersiellt eller professionellt syfte (allt sådant bruk är strängeligen förbjudet)

2/ videospelet skadas genom inkorrekt hantering, olyckshändelse eller felaktigt bruk av användaren.

Kunder som önskar ytterligare garantiinformation är välkomna att kontakta återförsäljaren eller utgivarens Hotline i det land spelet köpts.

© 2023 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.