SPELKONTROLLER

Menykontroller

Styrknappen: Flytta markören
-knappen: Välj
-knappen: Avbryt/tillbaka
/: Byt kategori
Knappen Visa: Visa hjälpfönstret
Menyknappen: Dölj startmenyn

Spelkontroller

Vänster på styrknappen: Växla vänstra vapnet
Höger på styrknappen: Växla högra vapnet
Upp på styrknappen: Växla magi
Ner på styrknappen: Växla föremål
-knappen: Interagera/gester
-knappen: Hoppa/spring/rulla/tillbakahopp
-knappen: Växla mellan enhands- och tvåhandsfattning
-knappen: Använd föremål
Vänster styrspak: Spring
Höger styrspak: Flytta kameran
Höger styrspaksknapp: Lås fast eller släpp siktet/återställ kameran
: Använd vänstra vapnet (blockera)
: Använd högra vapnet (normal attack)
: Använd vänstra vapnet (parera)
: Använd högra vapnet (kraftig attack)
Knappen Visa: Gestmenyn
Menyknappen: Visa menyn

 


Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. BANDAI NAMCO Entertainment logo is a trademark of BANDAI NAMCO. All Rights Reserved. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners

 

Bandai Namco Entertainment

© 2023 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.