KONTROLLER

Hur man använder den trådlösa handkontrollen
(den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen).

ps4-control-settings-sw

L1-PS4-15px-knappen: Story Assist
Styrplattsknappen: Chattlogg / Visa spelarlista
R1-PS4-15px-knappen: Rage Arts
Riktningsknapparna: Menyval, styr karaktären
Vänsterspaken: Styr karaktären
OPTIONS-knappen: Hoppa över, visa pausmenyn
triangle-PS4-15px -knappen: Högerslag
carre-PS4-15px -knappen: Vänsterslag
rond-PS4-15px -knappen: Tillbaka, högerspark
croix-PS4-15px -knappen: Bekräfta, vänsterspark

* Kontrollerna kan redigeras under Options (Alternativ) > Controller Setup (Inställning av kontroller).

* Detta spel stödjer vibrationsfunktionen i den trådlösa handkontrollen
(den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen). Kontrollera att vibrationsfunktionen är på under inställningen ”Handkontroller”
på PlayStation®4-systemet.

Notes on graphics in text

Ikoner representerar knappar på den trådlösa handkontrollen. rond-PS4-15px är rond-PS4-15px-knappen, croix-PS4-15px är croix-PS4-15px-knappen, triangle-PS4-15px är triangle-PS4-15px-knappen, carre-PS4-15px är carre-PS4-15px-knappen, R1-PS4-15px är R1-PS4-15px-knappen. Resterande kontroller listas nedan.

* Observera att attackerna på sid 3-9 är när karaktären är vänd åt höger. Utför dem spegelvänt när du är vänd åt vänster.

rond-PS4-15px croix-PS4-15px innebär att du ska trycka på dem i denna ordning.
rond-PS4-15px + croix-PS4-15px Tryck på de angivna knapparna samtidigt.
[rond-PS4-15px croix-PS4-15px] Tryck snabbt på knapparna du ser i parentesen.
right-w-15px Tryck på riktningsknapparna.
right-PS4-15px Tryck ner och håll in riktningsknapparna.
star-PS4-15px Släpp riktningsknapparna till utgångsläget

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.