KOMMA IGÅNG

Titelskärmen visas när du startar spelet. Tryck på valfri knapp för att visa huvudmenyn.

Huvudmenyn

På huvudmenyn finns följande alternativ. Använd riktningsknapparna eller vänsterspaken för att välja ett alternativ och tryck på croix-PS4-15px-knappen för att bekräfta.

tob_getting_starting_01

Nytt spel

Starta berättelsen från början.

Fortsätt

Välj en sparfil att ladda och fortsätt från där du slutade.

Licens

Se spelrelaterade licensmeddelanden.

Nedladdningsbart innehåll

Anslut till PlayStation®Store för att ladda ner föremål och andra bonusar.

Spara data

Du kan spara dina framsteg i spelet genom att gå till en sparpunkt på kartskärmen. Fortsätt till sparpunkten, tryck på croix-PS4-15px-knappen och välj sedan en fil att spara från systemmenyn. Du måste ha minst 36,71 MB med ledigt utrymme på hårddisken i ditt PlayStation®4-system.

tob_getting_starting_02

Snabbspara

Tryck på OPTIONS-knappen när du spelar för att visa pausmenyn och tryck sedan på Quicksave för att spara dina framsteg i spelet.
* Snabbsparad data raderas inte efter att du har laddat.
* Endast en snabbsparad fil kan skapas samtidigt.

tob_getting_starting_03

Pausmenyn

Tryck på OPTIONS-knappen när du spelar eller under strid för att pausa spelet och visa pausmenyn. Alternativet Controls ger dig en genomgång av kontrollerna i spelet; kolla in dem om du är osäker på hur något kontrolleras. Välj Return to Game eller tryck på OPTIONS-knappen igen för att spela vidare.

tob_getting_starting_04

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.