SPELKONTROLLER

Här är en grundläggande översikt över spelets kontroller. Läs övriga avsnitt i manualen för information om kontrollerna på specifika spelskärmar.

Trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen

ps4-control-settings-sw

● Kontroller på kartskärmen

directional-buttons-ps4-15px: (Vänster-/högerknappen) Menygenvägar
Vänsterspaken: Spring
Högerspaken: Flytta kameran
croix-PS4-15px-knappen: Gå in/gå ut/undersök/prata
triangle-PS4-15px-knappen: Aktivera dialog
carre-PS4-15px-knappen: Visa kartan
rond-PS4-15px-knappen: Avbryt/gå (med vänsterspaken)
L1-PS4-15px-knappen: Återställ kameran
L2-PS4-15px-knappen: Använd Denore Bottle/Inoph Bottle
R1-PS4-15px-knappen: (Håll in) Visa navigering
R2-PS4-15px-knappen: Gå på Geoboard
R3-PS4-15px-knappen: Växla kamerans avstånd
Styrplattsknappen: Visa menyskärmen
OPTIONS-knappen: Visa pausmenyn

● Menykontroller

directional-buttons-ps4-15px: Välj alternativ
Vänsterspaken: Snabbläddra genom alternativ
croix-PS4-15px-knappen: Bekräfta
rond-PS4-15px-knappen: Avbryt
L1-PS4-15px-knappen / R1-PS4-15px-knappen: Växla karaktärer/kategorier
L2-PS4-15px-knappen / R2-PS4-15px-knappen: Ändra Artes eller aktiva färdigheter
Styrplattsknappen: Stäng menyn

● Stridskontroller

directional-buttons-ps4-15px: Switch Blast (Vänster-/högerknappen: välj karaktär, Uppåt-/nedåtknappen: ändra karaktär)
Vänsterspaken: Rör karaktären
Högerspaken: Rotera kameran
croix-PS4-15px-knappen / rond-PS4-15px-knappen / triangle-PS4-15px-knappen / carre-PS4-15px-knappen: Använd Artes
L1-PS4-15px-knappen: Försvara/återställ kameran/växla vilken karaktär du styr (med vänster/höger)
L2-PS4-15px-knappen: (Hold) Launch Mystic Arte
R1-PS4-15px-knappen: Ändra mål (med vänsterspaken)/(håll in) visa info om fienden/visa detaljer om fienden (med rond-PS4-15px-knappen)/(tryck snabbt) lås fast på närmaste fiende
R2-PS4-15px-knappen: (Håll in) Använd Break Soul
R3-PS4-15px-knappen: Visa eller ta bort kommando/ge kommando (med L1-PS4-15px-/L2-PS4-15px-knappen)
Styrplattsknappen: Visa stridsmenyn
OPTIONS-knappen: Visa pausmenyn

● Under händelser eller dialoger

croix-PS4-15px-knappen: Fortsätt konversationen
rond-PS4-15px-knappen: Snabbspola (endast konversationsfönstret)
R1-PS4-15px-knappen: Hoppa över händelse (med croix-PS4-15px-knappen)
OPTIONS-knappen: Visa pausmenyn

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.