Grundläggande kontroller

Trådlös DualShock®4-handkontroll

Grundläggande kontroller i spelet

De grundläggande kontrollerna för spelet finns i listan till höger. Information om specialkontroller för specifika omständigheter finns i tabellen nedan.

PS4: Spelmenyer
-knapp: Bekräfta
-knapp: Avbryt/återvänd till föregående skärm

Hem/SBC Glocken/Governor’s Office-kontroller

Vänsterspak (lätt rörelse):
Vänsterspak (komplett rörelse): Springa
-knapp tillsammans med vänsterspak: Spurta
Högerspak: Rotera kamera
-knapp: Återställ kamera
-knapp + vänsterknapp: Emote-fönster
-knapp + nedåtknapp: Meny för chattmeddelanden
OPTIONS-knapp: Pausmeny

Slagfältskontroller

Vänsterspak (lätt rörelse):
Vänsterspak (komplett rörelse): Springa
-knapp tillsammans med vänsterspak: Spurta
Vänsterspak + -knapp: Kullerbytta (vika undan)
Högerspak: Rotera kamera
-knapp: Huka/Stå upp
-knapp: Uppmuntra
-knapp: Snabbsteg
-knapp: Hoppa/avbryta UFG-rörelse
-knapp: Ladda om (skjutvapen)/svärdattack (fotonsvärd används)
-knapp: Tryck och håll inne för att göra redo UFG, släpp för att avfyra UFG
-knapp: Återställ kamera (inget vapen används)
-knapp (tryck och håll inne): Sikta med vapen (vapen används)
-knapp (tryck och håll inne) + -knapp: Ladda om (både skjutvapen och fotonsvärd används)
-knapp + -knapp: Använd plats 1 färdighet/pryl
-knapp + -knapp: Använd plats 2 färdighet/pryl
-knapp + -knapp: Använd plats 3 färdighet/pryl
-knapp + -knapp: Använd plats 4 färdighet/pryl
-knapp + vänsterknapp: Emote-fönster
-knapp + nedåtknapp: Meny för chattmeddelanden
-knapp: Skjut (skjutvapen används)/svärdattack (fotonsvärd används)
Uppåtknapp: Stäng av/sätt på träffcirkel
Vänsterknapp: Ändra hårkorsposition (vänster/höger)
Nedåtknapp: Ändra färdighetsuppsättning (färdigheter/prylar)
Högerknapp: Byt vapen (vapen 1/vapen 2)
Högerknapp (tryck och håll inne): Använd/ta bort vapen
Pekplatta-knapp: Meny för team-kommandon
OPTIONS-knapp: Pausmeny

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.