Alternativ

Detta spelläge låter dig ändra diverse inställningar i spelet. Använd vänster styrspak eller styrknapparna för att välja ett alternativ och tryck på croix-PS4-15px för att öppna det.

Stridsinställningar

Ändra inställningarna som finns tillgängliga i Vs. strid.

Handkontrollinställningar

Använd L1-PS4-15px / R1-PS4-15px för att ändra handkontrollsknapparna från handkontrollsmönster A till D. Tryck på ALTERNATIV på handkontrollen för spelare två för att ändra handkontrollen för den spelaren.
För att ändra vibrationen, använd vänster styrspak eller styrknapparna för att välja ”Vibration” och tryck på croix-PS4-15px för att slå PÅ eller AV. När du är klar, välj ”Avsluta” och tryck på croix-PS4-15px för att spara dina inställningar. Alternativet ”Återställ standardinställningar” kan användas för att återställa alla handkontrollsinställningar till standardinställningen.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814093141

Skärminställningar

För att justera skärmens ljusstyrka, använd vänster styrkspak eller styrknapparna för att välja ”Ljusstyrka” och tryck därefter på vänster- och höger styrknappar för att justera. För att justera skärmläget, välj ”Ändra skärmläget” och tyck på croix-PS4-15px. Använd vänster styrspak eller styrknapparna på nästa skärm för att ändra läget och tryck därefter på croix-PS4-15px för att bekräfta. Tryck på ALTERNATIV för att återställa skärmläget. Alternativet ”Återställ standardinställningar” kan användas för att återställa alla skärminställningar till standardinställningen.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814093155

Ljudinställningar

Du kan ställa in BGM (bakgrundsmusik), SE (ljudeffekter) och röstvolymer separat. Använd vänster styrspak eller styrknapparna för att välja ett alternativ och tryck sedan på vänster och höger styrknapp för att ändra volymen. Ställ in volymen till noll för ljudlös. Alternativet ”Återställ standardinställningar” kan användas för att återställa alla ljudinställningar till standardinställningen.

Inställningar av undertexter

Ange om undertexter ska visas för hjälpfraser, stridsdialog, kommentarer i speletoch Big Bang attacker. Använd vänster styrspak eller styrknapparna för att välja ett alternativ och tryck sedan på vänster och höger styrknapp för att ändra inställningen. Alternativet ”Återställ standardinställningar” kan användas för att återställa alla inställningar för undertexter till standardinställningen.

Bestäm spelarröst

Ändra karaktären som ger meddelandena i striderna. Använd vänster styrspak eller styrknapparna för att välja en karaktär och tryck på croix-PS4-15px för att bekräfta. Tecken märkta med ”???” kommer att låsas upp när du avancerar i spelet.

Språkinställningar

Ändra språket som används för texten som visas i spelet. Använd vänster styrspak eller styrknapparna för att välja ett språk och tryck på croix-PS4-15px för att fortsätta till bekräftelsemeddelandet och välj sedan ”Ja” eller ”Nej”.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814093200

Lösenord

Använd detta för att välja ett hemligt lösenord och få hemligt innehåll i spelet.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814091536

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.