Handkontrollinställningar

Alla handkontroller beskrivna i denna handbok följer handkontrollerna för Mönster A, som är standardinställningarna för handkontrollen. Välj ”Kontrollinställningar” i menyn Alternativ för att ändra dem.
* Om du använder en trådlös handkontroll med DUALSHOCK®4, välj ”Kontrollinställningar” från menyn Alternativ för att slå på eller av. Se också till att vibrationsfunktionen är aktiverad i systeminställningarna.

Grundläggande meny för handkontroller

Vänster styrspak/styrknappar: Flytta / Flytta pil / Navigera genom spellägen / Nästa/föregående sida
carre-PS4-15px: Köp / Bekräfta invitation / Sök igen
triangle-PS4-15px: Bekräfta vagn / Ändra pose
croix-PS4-15px: Bekräfta / Välja/välja bort
rond-PS4-15px: Tillbaka / Avbryt
L1-PS4-15px / R1-PS4-15px: Navigera genom menyer
L2-PS4-15px / R2-PS4-15px: Navigera genom menyer / Krymp förstoring

Stridskontroller

Vänster styrspak: Flytta karaktär
carre-PS4-15px: Vanlig attack
triangle-PS4-15px: Stark attack
rond-PS4-15px: Foton
croix-PS4-15px: Hoppa (*Tryck samtidigt som du landar på marken för att avbryta fall)
Tryck carre-PS4-15px flera gånger: Svag kombo
Tryck triangle-PS4-15px flera gånger: Stark kombo
Håll inne L1-PS4-15px: Vakta
Håll inne L2-PS4-15px: Kosmo-laddning
R1-PS4-15px: Blixtsnabb rörelse (*När motståndarattacker är på väg att träffa dig.)
R3-PS4-15px: Sjunde sinnet uppvaknande (*När mätaren för sjunde sinnet är full)
ALTERNATIV: Pausmeny

Specialstridskontroller

L1-PS4-15px + croix-PS4-15px: Steg (*Använd vänster styrspak för att ta ett steg i någon riktning)
L1-PS4-15px + carre-PS4-15px eller triangle-PS4-15px: Kasta (*Samma kommando för att undvika ett motståndarkast)
L2-PS4-15pxcarre-PS4-15px: Utföra vanlig attack
L2-PS4-15px + triangle-PS4-15px: Utföra stark attack
L2-PS4-15px + croix-PS4-15px: Utföra kast
R2-PS4-15pxcarre-PS4-15px: Specialrörelse 1
R2-PS4-15px + triangle-PS4-15px: Specialrörelse 2
R2-PS4-15px + rond-PS4-15px: Big Bang-attack (BBA) (*Endast när mätaren för sjunde sinnet är full eller under uppvaknande)

* Specialrörelser 1 och 2, foton, blixtsnabb rörelse, utföra vanliga/starka attacker och utföra kast sänker alla din kosmo-mätare.
© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.