Stridsregler

SSSS-battle-rules

1. HP-mätare: Visar karaktärens återstående HP.
2. Timer: Tiden som återstår i ronden. När tiden når noll är striden över och karaktären med mest HP kvar vinner.
3. Rondräknare: Ikoner som visar antalet vunna ronder så här långt.
4. Kombo-räknare: Antalet träffar i aktuell rond (om någon är aktiv).
5. Sjunde sinnet-mätare: En mätare som fylls upp när du utför diverse rörelser eller utför en kosmo-laddning. När den har fyllts upp kan du utföra ett sjunde sinnet uppvaknande.
6. Kosmo-mätare: En mätare som används genom att utföra kast, utföra vanliga/starka attacker och så vidare. Fyll på mätaren genom att lyckas med attacker eller utföra en kosmo-laddning.

Grundläggande regler

Spelaren som först får ner motståndarens mätare till noll vinner ronden. Den som vinner två ronder först vinner striden (i standardinställningar). Gå till ”Stridsinställningar”i menyn Alternativ för att ändra antalet ronder som krävs för att vinna striden.

Oavgjort

Om du och din motståndares HP når noll samtidigt eller om båda två har samma HP när tiden tar slut, kommer ronden att förklaras som oavgjord.
Om det är oavgjort mellan dig och din motståndare i sista ronden kommer spelare 1 att förklaras som vinnare (i överlevnadsstrider kommer spelare 1 att förklaras som förlorare).

SSSS-DRAW

Pausmeny

Tryck på ALTERNATIV under striden för att visa pausmenyn. Valen som visas beror på vilket som är ditt nuvarande spelläge.

SSSS-Pause-Menu

Fortsätt spela: Lämna pausmenyn för att återgå till striden.
Kommandolista: Visa en kommandolista för din karaktär.
Kombo-lista: Visa en lista över unika kombos för din karaktär.
Försök igen *1/3/6: Starta om striden från början.
Återgå till val av episod *1: Avsluta episoden och återgå till skärmen val av episod.
Återgå till val av karaktär *2/3/6: Återgå till skärmen val av karaktär.
Återgå till start av spelläge *3/4/5/6/7: Återgå till strid via översta skärmen.
Återgå till start av överlevnadsläge *4: Återgå till överlevnad via översta skärmen.
Återgå till val av turnering *5: Återgå till skärmen val av turnering.
Återgå till start av spelläget galaxkrig *5: Återgå till galaxkrig via översta skärmen.
Träningsinställningar *6: Öppna menyn för träningsinställningar.
Återgå till handledningsmeny *7: Återgå till handledningsmeny.
Återgå till huvudmeny *7: Återgå till huvudmeny.
Ljudlösinställningar *8: Ändra inställningarna för ljudlös (medan du tittar på).
Lämna *8: Lämna sessionen (medan du tittar på).

*1: Legend of Cosmo
*2: Battle of Gold
*3: Strid (VS)
*4: Strid (Överlevnad)
*5: Strid (Galaxkrig)
*6: Strid (Träning)
*7: Strid (Handledning)
*8: Onlinestrid

Resultat

När striden slutar kommer spelet att visa skärmen för stridsresultat. Du kommer att rankas efter hur mycket HP, tid och rankningsbonusar som du har kvar efter varje rond och få kosmo-poängbonus i slutet.

SSSS-viewing

1. Tidspoäng:  Intjänade kosmo-poäng för tiden som finns kvar efter varje rond.
2. HP-poäng: Intjänade kosmo-poäng för antalet HP som finns kvar efter varje rond.
3. Rankningsbonus: Intjänad bonus baserad på rankning.
4. Förvärvade poäng: Antal intjänade kosmo-poäng under striden.
5. Totala kosmo-poäng: Dina totala nuvarande kosmo-poäng.
6. Rankning: Ett betyg för dina stridsresultat.

* För rankade onlinematcher, kommer du att se en annan resultatskärm efter detta som visar poängen som du tjänade in när du spelade online. Denna skärm visar Spelare (PRP) eller Specialpoäng (CRP) som tjänades in för spelarrankning eller specialrankning för strider, respektive. Du kommer att belönas med kosmo-poäng beroende på hur bra du var under striden och hur jämnt matchad du var med din motståndare.
© 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.