Assist Phrase

ASSIST PHRASES

1. Karaktär: Tryck på L2-PS4-15px / R2-PS4-15px för att ändra.
2. Listordning: Tryck på L1-PS4-15px / R1-PS4-15px för att ändra listordningen.
3. Favoritikon: Tryck på carre-PS4-15px medan du väljer en hjälpfras för att slå på eller av favoritikonen.
4. Mynt: Antal mynt som krävs för att utrusta denna hjälpfras.
5. Maximala mynt: Antalet mynt det kostar för att välja hjälpfraser.
6. Föremål/nummer förbättrade med mynt: Föremålet att använda för att öka antalet mynt, tillsammans med ditt lager.

Använda ett föremål

Om du har ett föremål som förbättrats med mynt, tryck triangle-PS4-15px för att använda det. Du kan använda flera stycken för att förbättra ditt antal till det maximala.

Köp hjälpfras

Välj ”Köp hjälpfras” för att gå till skärmen för samlingsaffären, där du kan köpa hjälpfraser, dräkter, etapper och diverse samlingsobjekt.
Välj hjälpfrasen som du vill köpa och tryck på croix-PS4-15px. Texten kommer att bli gul och föremålet kommer läggas i din varukorg. Tryck på carre-PS4-15px för att välja hjälpfras.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814095932

Tryck på triangle-PS4-15px för att visa listan över hjälpfraser och andra föremål som finns i din varukorg.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814092757

Tryck på L2-PS4-15px / R2-PS4-15px för att skifta mellan olika föremål. Tryck på L1-PS4-15px / R1-PS4-15px för att ändra listordningen.
Hjälpfrasen och andra föremål visas i rött när du inte har tillräckligt med pengar att köpa dem.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814092108

Köpa föremål

Hjälpfraser och föremål som förbättras med mynt används när hjälpfraser utrustas. Facklor används i Battle of Gold-spelläget. Dräkter kan väljas i skärmen val för karaktärer, etapper kan väljas i skärmen val av etapper och BGM (bakgrundsmusik) och gallerikaraktärer går att få åtkomst till i galleriet under samlingsmenyn.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814092431

Extra hjälpfras

Hjälpfraser markerade med ”?????” kommer att gå att köpa senare medan du fortsätter genom spelet.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814091725

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.