Åtgärdskontroller

Åtgärder

Flytta > vänster stryrspak

Flytta din karaktär i samma riktning som du lutar vänster styrspak.

SSSS-Move

Steg > L1-PS4-20pxcroix-PS4-20px

Ta ett snabbt steg mot din motståndare.
Tryck samtidigt som du lutar vänster styrspak i någon riktning för att istället ta ett steg i den riktningen.

SSSS-Step

Hoppa > croix-PS4-20px

Hoppa samtidigt som du lutar vänster styrspak i någon riktning för att hoppa i den riktningen.
Du kan utföra vanliga eller starka attacker samtidigt som du hoppar, vilket gör att din karaktär gör annorlunda rörelser i luften än på marken.

SSSS-Jump

Avbryt fall > croix-PS4-20px precis innan du faller till marken

Om du kastas upp i luften, tryck på croix-PS4-15px precis innan du träffar marken för att avbryta ditt fall och snabbt komma upp på fötter.
Denna rörelse kanske inte hjälper dig att tillfriskna från alla attacker.

SSSS-Break-Fall

Skydda > L1-PS4-20px

Inta en skyddspose för att blockera fiendeattacker.

SSSS-Guard

Bryta igenom skydd

Om du träffas av en attack när du skyddar dig kommer skyddet att gå från blått till rött. Om du blir attackerad igen när den är på rött kommer det betyda att skyddet bryts igenom vilket gör att ditt skydd försvinner och du under en tidsperiod är sårbar för attacker.

SSSS-Guard-Break

Blixtsnabb rörelse > R1-PS4-20px när motståndarattacker är på väg att träffa dig

Tryck på R1-PS4-15px direkt efter din fiende träffar med en attack. Du kommer att använda lite av din kosmo-mätare för att undvika ytterligare attacker. Om din mätare är tom kommer det inte gå att utföra detta. Kosmo-mätaren kommer att sjunka ännu mer om den används ofta.

SSSS-Lightspeed-Move

Utföra kast > L2-PS4-20pxcroix-PS4-20px

Använd lite av din kosmo-mätare för att flytta dig snabbt mot din motståndare.
Håll inne vänster styrspak i någon riktning när du använder kommandot för att istället flytta dig i den riktningen, iväg med hög fart från din fiende.

SSSS-Burst-Dash

Stridsåtgärder

Vanlig attack > carre-PS4-20px

Använd dig av en relativt svag, men snabbare attack.

SSSS-Regular-Attack

Stark attack > triangle-PS4-20px

Använd en mer kraftfull attack som förvisso lämnar dig mer öppen mot attacker.

SSSS-Strong-Attack

Kombo-attacker

Tryck snabbt på croix-PS4-15px och triangle-PS4-15px i rad för att starta en kombo-attack. Varje karaktär har olika typer av kombos som du kan se via alternativet ”kombo-lista” i pausmenyn.

SSSS-Combo-Attacks

Kasta > L1-PS4-20pxcarre-PS4-20px eller triangle-PS4-20px

Tryck på denna knappkombination när din karaktär är nära sin motståndare för att utföra en kaströrelse. Du kan kasta din fiende även när de skyddar sig. Utför själv ett kast för att blockera och undvik kastet om en fiende försöker kasta dig.

SSSS-Throw

Foton > rond-PS4-20px

Använd lite av din kosmo-mätare för att starta en foton. Eftersom rörelsen är ganska svag används inte mycket kosmo.

SSSS-Photon

Specialrörelse 1 eller 2 > R2-PS4-20pxcarre-PS4-20px eller triangle-PS4-20px

Använd lite av din kosmo-mätare för att använda ett specialrörelse.
Dessa rörelser varierar beroende på vilken karaktär som används. Visa listan under strid genom att trycka på R2-PS4-15px för att se vad som finns tillgängligt.

SSSS-Special-Move-1

Utföra attack > R2-PS4-20pxcarre-PS4-20px eller triangle-PS4-20px

Använd lite av din kosmo-mätare för att starta en attack. Använd L2-PS4-15pxcarre-PS4-15px för en vanlig attack L2-PS4-15pxtriangle-PS4-15px för en stark attack. När du attackerar kommer din karaktär inte att ens blinka när fienden träffar

SSSS-Burst-Attack

Sjunde sinnet uppvaknande > R3-PS4-20px

Tryck på R3-PS4-15px när din sjunde sinnet-mätare är maximal för att väcka upp ditt sjunde sinne under en tidsperiod. Detta förbättrar din attackstyrka, minskar mängden skada som du tar emot och gör det lättare att bryta igenom fiendernas skydd.

SSSS-Seventh-Sence-Awakening

Big Bang-attack > R2-PS4-20pxrond-PS4-20px

En väldigt kraftfull rörelse om ditt sjunde sinne är uppväckt (eller sjunde sinnet-mätaren är maximal). Denna rörelse är annorlunda för alla karaktärer, se listan under strider genom att trycka R2-PS4-15px för att se vilka som finns tillgängliga.

SSSS-Big-Bang-Attack

Välja rörelxser

Vissa karaktärer har flera Big Bang-attacker att välja från. Välj karaktärerna i valskärmen för karaktärer och använd därefter L2-PS4-15px / R2-PS4-15px för att välja den attack som du vill ha.

SSSS-Selecting-Moves

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.