Grundläggande kontroller

PS4-control-settings-SW

För att stänga av eller slå på vibration öppnar du PlayStation®4-systemets meny och går till Inställningar → Enheter → Kontroller. Justera dina inställningar med hjälp av rutan ”Aktivera vibration”.

Menykontroller

Vänsterspaken / Riktningsknapparna: Välj alternativ / Flytta markören
croix-PS4-15px-knappen: Hoppa över meddelande
rond-PS4-15px-knappen: Avbryt / Gå tillbaka
triangle-PS4-15px-knappen: Alternativskärmen (huvudmenyn)
L1-PS4-15px-knappen/ R1-PS4-15px-knappen: Bläddra genom skärmar

Kontrollerna i denna meny förutsätter att standardkontrollerna (Typ A) är valda.
Gå till Button Configuration under Options för att ändra kontrollerna.

Stridskontroller

Vänsterspaken: Rör karaktären
Riktningsknapparna (upp/vänster/höger): Aktivera effekter från hjälpkaraktärer
carre-PS4-15px-knappen: Attackera
triangle-PS4-15px-knappen: Karaktärsunik attack
croix-PS4-15px-knappen: Hoppa
rond-PS4-15px-knappen: Försvara
Rör vänsterspaken när du försvarar: Sidosteg
L1-PS4-15px-knappen + (carre-PS4-15px-knappen / triangle-PS4-15px-knappen / rond-PS4-15px-knappen): Specialattack (1/2/3)
R1-PS4-15px-knappen: Aktivera förmågor
L2-PS4-15px-knappen: Växla 1
R2-PS4-15px-knappen: Växla 2
R3-PS4-15px-knappen (När Burning Gauge är fylld): Aktivera Awakening
L3-PS4-15px-knappen (När Awakening är aktiverad): Ultimat attack
OPTIONS-knappen: Pausmenyn
Riktningsknapparna (nedåt): Ändra kamerans avstånd

Kontroller under strid

Vänsterspaken (nedåt) + carre-PS4-15px-knappen: Distansattack
carre-PS4-15px-knappen + croix-PS4-15px-knappen: Oblockbar attack
triangle-PS4-15px-knappen + rond-PS4-15px-knappen: Stark oblockbar attack
Rör högerspaken (åt vänster eller höger: Styr kameran

© 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.