Grundläggande kontroller

Trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen

Obs: För att aktivera vibrationsfunktionen går du till PlayStation®4-systemets funktionsskärm och väljer Inställningar (Settings) > Enheter (Devices) > Handkontroller (Controllers) > Aktivera vibration (Enable Vibration), och markerar kryssrutan för Aktivera vibration (Enable Vibration).

Kontroller i menyn och i byn Lövgömman

Rikningsknapparna: Välj menyföremål
Högerknappen: Spelarmenyn
Vänsterspaken: Styr karaktären, välj menyföremål
-knappen: Prata, bekräfta
Styrplattsknappen: Spelarlistan
-knappen: Avbryt, tillbaka
-knappen: Spelardata
-knappen: Lobbygester
-knappen: Meddelanden

Obs: Vit text avser kommandon i byn Lövgömman medan gul text avser menykommandon.

Stridskontroller

Styr karaktären

Vänsterspaken: Styr karaktären, Midair Dash (-knappen när du är i luften)
-knappen: Hoppa
-knappen: Chakra Jump, Wire Kunai (i luften)

Attackera, försvara

-knappen: Närstridsattack
-knappen: Stark attack
-knappen: Ninjaverktyg
-knappen: Försvara, undvik (+vänsterspaken)

Specialattacker

-knappen: Ninjutsu 1
-knappen: Ninjutsu 2
Obs 1: Du kan använda den när Ninjutsumätaren är fylld.
Obs 2: Ninjutsumätaren fylls snabbare när du håller ner -knappen eller -knappen.
-knappen (när du har blivit attackerad): Substitution Jutsu, deflektera (när du försvarar)
Uppåtknappen: Hemlig ninjutsuteknik
Obs: Du kan använda den när den hemliga ninjutsuteknikmätaren är full.

Övrigt

Högerspaken: Rotera kameran
-knappen: Lås fast
Nedåtknappen + högerspaken: Meddelanden
Vänsterknappen/styrplattsknappen: Visa poängtavlan
OPTIONS-knappen: Menyn

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.