Obs: Stridskontroller kan ändras via ”Button Settings” under ”Options” på pausmenyn.

-knappen: Visa chattfönstret/Ändra fönsterstorlek
-knappen: Warpa
-knappen: Visa uppdrag
-knappen: Starta en ringmatch
Riktningsknapparna: Välj/Styr lobbykaraktären
Vänsterspaken: Välj/Styr lobbykaraktären
-knappen: Visa frimärkeslista
-knappen: Avbryt
-knappen: Talk to receptionists/Confirm
-knappen: Visa förinställd meddelandelista
OPTIONS-knappen: Visa lobbymenyn

Knappbeteckning

Alla kontroller i denna manual är baserade på den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen. är -knappen, är -knappen, är -knappen, är -knappen, är -knappen, är -knappen, är -knappen, och är -knappen. Övriga kontroller betecknas i tabellen till höger.
Obs: Handlingarna som anges i denna manual utgår ifrån att din karaktär är vänd åt höger. Inmatningarna är omvända när karaktären är vänd åt vänster. Handlingar i blått kan utföras antingen på marken eller i luften.

+ : Tryck på båda knapparna samtidigt.

: Rör vänsterspaken i angiven riktning (eller tryck på motsvarande riktningsknapp).

: Släpp vänsterspaken eller riktningsknapparna så att de återgår till utgångsläget.

 


 

©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION
Game © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Published by BANDAI NAMCO Entertainment S.A.S. Developed by Arc System Works.

 Bandai Namco Entertainment

 


 

PS-Sony-15px”, “PlayStation” and “picto PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.