SPELKONTROLLER

Menykontroller

Riktningsknapparna : Flytta markören
-knappen : Välj
-knappen : Avbryt/tillbaka
/-knapparna : Byt kategori
Styrplattsknappen (vänster sida) : Visa hjälpfönstret
OPTIONS-knappen/styrplattsknappen (höger sida) : Dölj startmenyn

Spelkontroller

Vänsterknappen : Växla vänstra vapnet
Högerknappen : Växla högra vapnet
Uppåtknappen : Växla magi
Nedåtknappen : Växla föremål
-knappen : Interagera/gester
-knappen : Hoppa/spring/rulla/tillbakahopp
-knappen : Växla mellan enhands- och tvåhandsfattning
-knappen : Använd föremål
Vänsterspaken : Spring
Högerspaken : Flytta kameran
-knappen : Lås fast eller släpp siktet/återställ kameran
-knappen : Använd vänstra vapnet (blockera)
-knappen : Använd högra vapnet (normal attack)
-knappen : Använd vänstra vapnet (parera)
-knappen : Använd högra vapnet (kraftig attack)
Styrplattsknappen (vänster sida) : Gestmenyn
OPTIONS-knappen/styrplattsknappen (höger sida) : Visa menyn

Gester

Använd den trådlösa handkontrollens rörelsekontroll för att göra olika gester i spelet. Håll in -knappen och rör din trådlösa handkontroll för att göra en gest.

 


Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. BANDAI NAMCO Entertainment logo is a trademark of BANDAI NAMCO. All Rights Reserved. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners

 

Bandai Namco Entertainment

 


 

PS-Sony-15px” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. Also, “picto PS4” is a trademark of the same company. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

 

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.