Starta spelet

Huvudmeny

När du först startar spelet kommer du att tas till titelskärmen. Här kan du trycka på en valfri knapp för att komma till huvudmenyn. När du spelar spelet för första gången kommer en sparfil att skapas. (Obs! Det krävs minst 400 KB ledigt hårddiskutrymme för att kunna skapa spardata.)

Nytt spel

Med det här valet startar du spelet med en ny sparfil. Så fort du har valt en av de fyra sparplatserna för att spara dina data kommer spelet att starta från början.

Fortsätt

Med det här valet fortsätter du spelet från där du sist sparade.

Alternativ

Med den här skärmen kan du ändra olika inställningar i spelet. Du kan även nå den via systemmenyn när du spelar (se sida 23). Innan du startar eller återupptar ett spel kan du dessutom ändra spelets svårighetsgrad i huvudmenyn (detta alternativ kan inte ändras när spelet är igång).

Kirito Mode

Once you’re far enough along in the storyline, you’ll be able to select Kirito Mode. As the name suggests, in Kirito Mode, you play as Kirito and experience a unique story from his perspective. After unlocking Kirito Mode, you can also choose to select between the normal story mode and Kirito Mode when starting saved game data from the main menu.

Autosparning

Det här spelet använder en autosparningsfunktion. När spelet sparas kommer det att visas en ikon på skärmen. Stäng inte av systemet när det inträffar.
Spelet sparas automatiskt när du rör dig mellan områden som inte har med slagfält att göra, som till exempel SBC Glocken. I regel sparas inte spelet på slagfält.

 

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.