Grundläggande kontroller

Kontroller

Grundläggande kontroller i spelet

De grundläggande kontrollerna för spelet finns i listan till höger. Information om specialkontroller för specifika omständigheter finns i tabellen nedan.

PC: Spelmenyer
-knapp: Bekräfta
-knapp: Avbryt/återvänd till föregående skärm

Hem/SBC Glocken/Governor’s Office-kontroller

Vänster styrspak (lätt rörelse):
Vänster styrspak (komplett rörelse): Springa
Tryck in vänster styrspak medan den används: Spurta
Höger styrspak: Rotera kamera
Vänster avtryckare: Återställ kamera
Höger kantknapp + stryknapp vänster: Emote-fönster
Höger kantknapp + stryknapp nedåt: Meny för chattmeddelanden
Menyknapp: Pausmeny

Slagfältskontroller

Vänster styrspak (lätt rörelse):
Vänster styrspak (komplett rörelse): Springa
Tryck in vänster styrspak medan den används: Spurta
Vänster styrspak + tryck in höger styrspak: Kullerbytta (vika undan)
Höger styrspak: Rotera kamera
Tryck höger styrspak: Huka/Stå upp
-knapp: Uppmuntra
-knapp: Snabbsteg
-knapp: Hoppa/avbryta UFG-rörelse
-knapp: Ladda om (skjutvapen)/svärdattack (fotonsvärd används)
Vänster kantknapp: Tryck och håll inne för att göra redo UFG, släpp för att avfyra UFG
Vänster avtryckare: Återställ kamera (inget vapen används)
Vänster avtryckare (tryck och håll inne): Sikta med vapen (vapen används)
Vänster avtryckare (tryck och håll inne) + -knapp: Ladda om (både skjutvapen och fotonsvärd används)
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 1 färdighet/pryl
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 2 färdighet/pryl
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 3 färdighet/pryl
Höger kantknapp + -knapp: Använd plats 4 färdighet/pryl
Höger kantknapp + stryknapp vänster: Emote-fönster
Höger kantknapp + stryknapp nedåt: Meny för chattmeddelanden
Höger kantknapp: Skjut (skjutvapen används)/svärdattack (fotonsvärd används)
Styrknapp uppåt: Stäng av/sätt på träffcirkel
Stryknapp vänster: Ändra hårkorsposition (vänster/höger)
Stryknapp nedåt: Ändra färdighetsuppsättning (färdigheter/prylar)
Stryknapp höger: Byt vapen (vapen 1/vapen 2)
Styrknapp höger (tryck och håll inne): Använd/ta bort vapen
Knappen Visa: Meny för team-kommandon
Menyknapp: Pausmeny

Basic Controls

In-Game Basic Controls

The basic controls for general gameplay are listed on the right. For information on special controls that apply under specific circumstances, refer to the table below.

WSAD or Arrow Keys: In-Game Menus
Enter or F or Left Mouse Button: Confirm
Backspace or Right Mouse Button: Cancel/Return to Previous Screen

Home/SBC Glocken/Governor’s Office Controls

WSAD: Walk
WSAD: Run
Left Shift + WSAD: Dash
8, 2, 4, and 6 on Numeric Keypad or Mouse Movement: Rotate Camera
+ on Numeric Keypad or Right Mouse Button: Reset Camera
F3: Emote Window
F4: Chat Message Menu
Esc: Pause Menu

Battlefield Controls

WSAD: Walk
WSAD: Run
Left Shift + WSAD: Dash
Left Ctrl + WSAD: Roll (Dodge)
8, 2, 4, and 6 on Numeric Keypad or Mouse Movement: Rotate Camera
Left Ctrl: Crouch/Stand Up
5: Encourage
F: Quickstep
Space: Jump/Cancel UFG Movement
R: Reload (Gun Equipped)/Sword Attack (Photon Sword Equipped)
T or Middle Mouse Button: Press and Hold: Ready UFG, Release: Fire UFG
+ on Numeric Keypad or Right Mouse Button: Reset Camera (No Gun Equipped)
+ on Numeric Keypad (Press and Hold) or Right Mouse Button (Press and Hold): Aim Gun (Gun Equipped)
R and + on Numeric Keypad (Press and Hold) or Right Mouse Button (Press and Hold): Reload (Gun and Photon Sword Both Equipped)
2: Use Slot 1 Skill/Gadget
4: Use Slot 2 Skill/Gadget
3: Use Slot 3 Skill/Gadget
1: Use Slot 4 Skill/Gadget
F3: Emote Window
F4: Chat Message Menu
0 on Numeric Keypad or Left Mouse Button: Shoot (Gun Equipped)/Sword Attack (Photon Sword Equipped)
Z: Turn Bullet Circle On/Off
Q: Change Reticle Position (Left/Right)
Tab: Change Skill Pallet (Skills/Gadgets)
E: Change Weapon (Weapon 1/Weapon 2)
E (Press and Hold): Equip/Remove Weapon
F2: Team Command Menu
Esc: Pause Menu

© 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.