STEROWANIE

Używanie kontrolera bezprzewodowego (kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One).

X1-control-settings-PL

X1-LB-button-18px: Wsparcie fabularne
Przycisk Podglądu: Zapis czatu / Wyśw. listy graczy
X1-RB-button-18px: Rage Arts
Pad kierunkowy: Nawigacja w menu, ruchy postaci
Lewy drążek: Ruchy postaci
Przycisk Menu: Rozpocznij grę, otwórz menu pauzy
Przycisk X1-Y-button-18px: Prawa pięść
Przycisk X1-X-button-18px: Lewa pięść
Przycisk X1-B-button-18px: Anuluj, prawy kopniak
Przycisk X1-A-button-18px: Potwierdź, lewy kopniak

* Sterowanie można dostosowywać w menu „Options” (Opcje) > „Controller Setup” (Ustawienia kontrolera).

* Ta gra obsługuje funkcje wibracyjne kontrolera bezprzewodowego (kontrolera bezprzewodowego dla konsoli Xbox One). Upewnij się, że w ustawieniach kontrolerów konsoli Xbox One została uruchomiona funkcja wibracji.

Notes on graphics in text

Ikony reprezentują przyciski na kontrolerze bezprzewodowym Xbox One. X1-B-button-18px to przycisk X1-B-button-18px, X1-A-button-18px przycisk AX1-A-button-18px, X1-Y-button-18px oznacza przycisk X1-Y-button-18px, X1-X-button-18px przycisk X1-X-button-18px , a X1-RB-button-18px to X1-RB-button-18pxRB. Resztę sterowania opisano poniżej.

* Warto zauważyć, że opisy sterowania ze str. 3 – 9 dotyczą postaci skierowanej w prawo. Gdy patrzy w lewo, odwróć kierunki.

Zapisy X1-B-button-18px X1-A-button-18px oznaczają wciskanie po kolei.
X1-B-button-18px + X1-A-button-18px o jednoczesne naciskanie wskazanych przycisków.
[X1-B-button-18px X1-A-button-18px] Szybkie, sekwencyjne przyciśnięcie przycisków.
right-w-15px Krótkie nac. pada kierunkowego
right-PS4-15px Długie nac. pada kierunkowego
star-PS4-15px Pad kierunkowy w neutralnej pozycji (nieużywany)

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.