STEROWANIE W GRZE

Lewy drążek: ruch
Naciśnięcie lewego drążka: tryb wybierania
Prawy drążek: obracanie, zbliżanie i oddalanie widoku kamery
Naciśnięcie prawego drążka: wskazówki nt. przedmiotów
Przycisk : domyślna akcja z wybranym przedmiotem lub postacią
Przytrzymanie przycisku : aktywne wyszukiwanie
Przycisk : anulowanie
Przytrzymanie przycisku : koniec tury
Przycisk : menu akcji dla wybranego przedmiotu lub postaci
Przycisk : przełączenie pasku skrótów
Przytrzymanie : wybór postaci i drużyny
Przytrzymanie : wybór panelu
Pad kierunkowy w prawo: przełączenie trybu ataku
Pad kierunkowy w lewo: przełączenie dzielenia ekranu
Pad kierunkowy w górę: przełączenie widoku taktycznego
Pad kierunkowy w dół: przełączenie trybu skradania się
i : przeglądanie przedmiotów / wrogów
Przycisk Podglądu: mapa

 


Bandai Namco Entertainment 

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.