STEROWANIE

Używanie kontrolera bezprzewodowego (kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4).

PS4-control-settings-PL

Przycisk L1-PS4-15px: Wsparcie fabularne
Przycisk panelu dot: Zapis czatu / Wyśw. listy graczy
Przycisk R1-PS4-15px: Rage Arts
Przyciski kierunkowe: Nawigacja w menu, ruchy postaci
Lewy drążek: Ruchy postaci
Przycisk OPTIONS: pomiń, wyświetl menu pauzy
Przycisk triangle-PS4-15px : Prawa pięść
Przycisk carre-PS4-15px : Lewa pięść
Przycisk rond-PS4-15px : Anuluj, prawy kopniak
Przycisk croix-PS4-15px : Potwierdź, lewy kopniak

* Sterowanie można dostosowywać w menu „Options” (Opcje) > „Controller Setup” (Ustawienia kontrolera).

* Ta gra obsługuje funkcje wibracyjne kontrolera bezprzewodowego (kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4). Upewnij się, że w ustawieniach kontrolerów systemu PlayStation®4 została uruchomiona funkcja wibracji.

Notes on graphics in text

Icons represent buttons on the wireless controller.  is the  button,  is the  button,  is the  button,  is the  button,  is the  button. The other controls are listed below.

Ikony reprezentują przyciski na kontrolerze bezprzewodowym: rond-PS4-15px to przycisk rond-PS4-15px, „×croix-PS4-15px oznacza przycisk croix-PS4-15px, triangle-PS4-15px przycisk triangle-PS4-15px, carre-PS4-15px przycisk carre-PS4-15px, a R1-PS4-15px przycisk R1-PS4-15px.
Resztę sterowania sprecyzowano poniżej.

* Warto zauważyć, że opisy sterowania ze str. 3 – 9 dotyczą postaci skierowanej
w prawo. Gdy patrzy w lewo, odwróć kierunki.

Zapisy rond-PS4-15px croix-PS4-15px oznaczają wciskanie po kolei.
rond-PS4-15px + croix-PS4-15px to jednoczesne naciskanie wskazanych przycisków.
[rond-PS4-15px croix-PS4-15px] Szybkie, sekwencyjne przyciśnięcie przycisków.
right-w-15px Naciśnięcie przycisków kierunkowych.
right-PS4-15px Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków kierunkowych.
star-PS4-15px Puszczenie i zwolnienie przycisków kierunkowych.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.