MENU GŁÓWNE

OTWIERANIE MENU GŁÓWNEGO

Naciśnij przycisk OPTIONS podczas swobodnej podróży, by otworzyć menu główne. Wybierz kategorię i naciśnij przycisk , by zapoznać się z informacjami na temat fabuły Dragon Balla Z, relacji między postaciami, z Encyklopedią Z, w której czekają filmy i muzyka, i tak dalej.

Elementy menu głównego

Przedmioty: przeglądanie i/lub używanie swoich przedmiotów.
Drużyna: zmiany w składzie drużyny.
Postacie: modyfikowanie postaci, sprawdzanie ich statystyk, inne.
Fabuła: sprawdzanie postępów w fabule i podręczniku szkolenia Szkoły Żółwia.
Społeczność: przeglądanie tablic społeczności i znaków duszy.
Smocze kule: kiedy już zbierzesz 7 smoczych kul, wybierz życzenie i przyzwij Shenrona.
System: przeglądanie funkcji systemu.

PRZEDMIOTY

Naciskaj przyciski i , by przełączać między kategoriami przedmiotów. Przedmiot wybiera się za pomocą lewego drążka lub przycisków kierunkowych .

Kategorie przedmiotów

Regeneracja: przedmioty przywracające PZ.
Gotowanie: przedmioty zwiększające statystyki.
Materiały: przedmioty potrzebne do łowienia, rozwoju lub wymiany.
Prezenty: rzeczy, którymi można obdarowywać postacie znaków duszy.
Wydarzenie: przedmioty używane w fabule, treningach lub przy wydarzeniach.

Używanie przedmiotów

Tu można używać przedmiotów regenerujących i do gotowania. Przedmiot wybiera się za pomocą lewego drążka lub przycisków kierunkowych , a potem używa, naciskając .

Przypisywanie do palet

Przypisz przedmiot regeneracyjny do palety, by móc go używać w walce. Lewy drążek lub przyciski kierunkowe pozwalają wybrać przedmiot do przypisania, a następnie otwiera się paletę przedmiotów, naciskając . Wybierz paletę, a potem naciśnij przycisk , by przypisać do niej przedmiot.

DRUŻYNA

Wybierz miejsce, na którym chcesz dokonać zmiany, za pomocą lewego drążka lub przycisków kierunkowych , a potem spośród oczekujących wybierz postać, która ma dołączyć do drużyny. W zależności od doboru postaci możesz zdobyć premię drużynową.


Postacie ofensywne – Postacie defensywne – Postacie specjalne

Paleta superataków: Naciśnij po wybraniu którejś z postaci

Przypisuj do palety superataki, transformacje i wiedzę. Naciskaj przycisk lub , by wybrać umiejętność, którą chcesz przypisać. Wybierz miejsce, w którym chcesz dokonać zmiany, a potem zdobytą przez ciebie umiejętność, która ma się tam znaleźć.

POSTACIE

Użyj lewego drążka lub przycisków kierunkowych , by wybrać postać, a potem naciśnij przycisk , by wyświetlić statystyki tej postaci.

Drzewko umiejętności superataków: Naciśnij przycisk po wybraniu którejś z postaci

Używaj kul Z, by podwyższać poziom superataków. Wybieraj poziomy lewym drążkiem lub przyciskami kierunkowymi, a potem naciskaj przycisk , co pochłonie kule Z i zwiększy poziom ataku. Superataki z ikonami poligonu odblokowuje się, wypełniając tamtejsze wyzwania.

OPOWIEŚĆ

Naciskaj przyciski i , by przełączać pomiędzy kategoriami “w toku”, “ukończone” i “podręcznik szkolenia Szkoły Żółwia”. Wybieraj historie, które cię interesują, za pomocą lewego drążka lub przycisków kierunkowych .

Podręcznik szkolenia Szkoły Żółwia

Zdobywa się go w trakcie fabuły. Wypełniaj zadania treningowe zawarte w podręczniku szkolenia Szkoły Żółwia i zgłaszaj to Boskiemu Miszczowi, by otrzymywać nagrody i odblokowywać dalsze trudne ćwiczenia.

WYŚWIETLANIE POSTĘPÓW W FABULE

Naciskaj przycisk po wybraniu trwającej lub ukończonej historii, aby wyświetlać w niej postępy w postaci odhaczanych punktów.

Nawigacja

Naciskaj przycisk po wybraniu trwającej opowieści dodatkowej, by wyświetlić jej dane nawigacyjne na mapach obszaru i świata.

SPOŁECZNOŚĆ

Otwieranie tablicy społeczności

Wybierz “tablicę społeczności” z menu społeczności, by przejść do ekranu edycji tablicy.

Edytowanie tablicy społeczności

Naciskaj przyciski i , żeby zmieniać tablice. Naciśnij przycisk , wybierz postać z listy znaków duszy, a potem naciśnij w miejscu, gdzie chcesz go umieścić. Jeżeli umieszczono już tam znak duszy, zostaną zamienione.

Tablice społeczności

Poprzez umieszczanie znaków duszy na tablicach społeczności można zdobyć wiele przydatnych podczas przygód umiejętności. Premie umiejętności aktywują się zgodnie z rozmieszczeniem znaków, a ogólny poziom tychże podwyższy odpowiednią rangę społeczności, zwiększając tym samym wachlarz zdolności.

Społeczność wojowników Z: aktywują się przydatne w walce umiejętności społeczne.
Społeczność treningowa: aktywują się umiejętności społeczne zwiększające zdobywane w walce doświadczenie i wzmacniające obronę.
Społeczność bogów: aktywują się umiejętności społeczne, które ułatwiają zdobywanie nagród.
Społeczność przygód: aktywują się umiejętności społeczne oferujące ogólne wsparcie przygód.
Społeczność kulinarna: aktywują się przydatne przy gotowaniu umiejętności społeczne.
Społeczność projektancka: aktywują się umiejętności społeczne, które służą projektowaniu.
Społeczność dorosłych: aktywują się umiejętności społeczne, które pomagają wydajnie zarabiać zeni.

Otwieranie znaków duszy

Wybierz “znaki duszy” z menu społeczności, by przejść do listy znaków.

Przeglądanie znaków duszy

Naciśnij przycisk po wybraniu znaku duszy, by dokładnie się z nim zapoznać. Naciśnij przycisk , by przejść do edycji tablicy społeczności. Naciskaj i , by zmieniać strony listy znaków. Przycisk pozwala je układać według typu społeczności.

Znaki duszy

Znaki duszy zdobywać można w trakcie przechodzenia fabuły gry. Jeśli dodasz je do tablicy społecznościowej, zyskasz możliwość zdobywania przydatnych podczas przygód umiejętności.

Ulepszenie znaków duszy

Znaki duszy posiadają dwa parametry: przyjaźń i biegłość. Obydwa można zwiększać przy użyciu prezentów. Naciśnij przycisk na ekranie szczegółów znaku duszy, by wyświetlić swoją listę prezentów. Wybierz odpowiedni prezent i naciśnij .
Przyjaźń: jej wzrost zapewnia nagrody w postaci rzadkich przedmiotów.
Biegłość: jej wzrost pozwala podwyższać poziom społeczności.

SMOCZE KULE

Przyzywanie Shenrona

Aby zyskać dostęp do tego menu, zbierz najpierw 7 smoczych kul. Wybierz miejsce, w którym chcesz wyrazić życzenie, i naciśnij przycisk , by przenieść kursor nad listę życzeń. Wybierz z listy życzenie, które ma zostać spełnione, i naciśnij przycisk . Dostaniesz możliwość przyzwania Shenrona. Wybierz tę opcję i naciśnij , by przyzwać spełniającego życzenia smoka.
(Liczba życzeń, które możesz wyrazić, zmienia się w zależności od punktu fabuły. Nie można dwukrotnie spełnić tego samego życzenia).

Smocze kule

W trakcie przechodzenia fabuły dostaniesz możliwość zbierania smoczych kul.

Zbieranie smoczych kul

Kiedy powrócą smocze kule, miejsca, w których się znajdą, pojawią się na mapie świata, a ich konkretne umiejscowienie będzie wyświetlane na mapie obszaru. Kiedy zbierzesz smoczą kulę, pojawi się ona na twoim smoczym radarze.

(W trakcie fabuły pojawiają się pewne momenty, gdy nie da się zbierać smoczych kul).

SYSTEM

Menu systemu

Wybierz opcję, której chcesz się przyjrzeć, i naciśnij przycisk .

Zapis

Wybierz miejsce, w którym ma się znaleźć zapis gry i naciśnij , by go dokonać. Jeśli będą tam już dane, zostaną nadpisane.

Wczytywanie

Wybierz zapisane dane do wczytania, a potem naciśnij przycisk , by kontynuować grę od tego punktu.

Opcje

Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz element, który chcesz zmienić, a potem naciśnij przycisk . Przyciski kierunku pozwalają zmienić ustawienie. Zmiany można zapisać poprzez naciśnięcie przycisku OPTIONS.

Samouczki

Dokonaj wyboru i naciśnij przycisk , by zapoznać się z danym samouczkiem. Strony zmieniasz przyciskami i .

Ekran tytułowy

Opuść grę i wróć do ekranu tytułowego.

Encyklopedia Z

Wybierz rozdział w spisie treści i naciśnij przycisk , by otworzyć odpowiednią stronę. Nawiguj po encyklopedii przy użyciu przycisków i . Pamiętaj, że warto zapoznawać się z instrukcjami, które opisują szczegóły dotyczące przeglądania rozdziałów.

 Sterowanie

© 2023 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.