WALKA

EKRAN WALKI

Wskaźnik PZ
Pokazuje zapasy PZ.

Wskaźnik ki
Pokazuje zapasy ki.

Wskaźnik napięcia
Zadawanie i otrzymywanie obrażeń będzie napełniać wskaźnik napięcia.

Palety umiejętności
Palety zmienia się odpowiednimi przyciskami.
Przycisk : superatak
Przycisk : wsparcie
Przycisk + Przycisk : transformacja

Wskaźnik ogłuszenia
Kiedy ranisz przeciwnika, spada mu poziom wskaźnika ogłuszenia. Przy zerze nastąpi krótkotrwałe ogłuszenie celu. Atakuj tak ogłuszonych przeciwników, by spuścić im większy łomot.

PODSTAWOWE AKCJE

Atak wręcz: Przycisk

Naciśnij przycisk , by zaatakować wręcz. Złączenie kilku ataków z rzędu tworzy serię. Naciśnij przycisk , lub w trakcie serii, by wyprowadzić atak kończący.

Wzmocnienie: Lewy drążek + przycisk (przytrzymaj)

Przycisk pozwala wykonać krok w kierunku, w którym skierowany jest lewy drążek. Przytrzymaj przycisk żeby użyć wzmocnienia. Jeśli naciśniesz , pomkniesz do przeciwnika na superwzmocnieniu. Obydwa rodzaje wzmocnienia pochłaniają ki, lecz podczas ruchu możesz odbijać ataki.

Atak uderzeniem ki: Przycisk

Naciśnij , by pobrać swoją ki i wystrzelić ją w uderzeniu. Wystrzelenie określonej ich liczby automatycznie odpali silniejszą salwę pod koniec ostrzału.

Ładowanie ki: Przycisk

Przytrzymanie przycisku pozwoli ładować ki, zwiększając poziom wskaźnika. Czynność ta pozbawia cię możliwości obrony.

OBRONA

Garda: Naciśnij przycisk

Przytrzymanie przycisku pozwala się bronić przed atakami. Nawet jeśli trwa właśnie atak na ciebie, można nacisnąć , by od razu postawić gardę.

Unik: Naciśnij przycisk tuż przed trafieniem wymierzonego w ciebie ataku

Wykonuj manewr kroku tuż przed trafieniem w ciebie ataku, by uniknąć. Jeśli się to uda, przeciwnik przez chwilę przejdzie w tryb spowolnienia, co będzie idealną okazją do wyprowadzenia kontrataku.

Wytrzymałość gardy

Twoja garda będzie słabła z każdym przyjętym atakiem, przechodząc barwą od niebieskiej do czerwieni. Jeśli jej siła spadnie do zera, zostanie przełamana, a ty stracisz na chwilę możliwość obrony.

KONTROWANIE

Wybuch: Naciskaj przycisk , gdy trzymasz gardę

Odrzucisz od siebie pobliskich przeciwników. Zużyje to dużo ki, ale może przerwać atak przeciwnika.

Zniknięcie z atakiem: Naciśnij przyciski tuż przed trafieniem wymierzonego w ciebie ataku

Szybki manewr przenoszący za przeciwnika i odrzucający go z impetem. Zużywa to dużo ki, ale jest też idealną okazją do wyprowadzenia kontrataku.

SUPERATAKI

Superatak: Naciśnij najpierw przycisk , a potem odpowiedni wybrany

Naciśnij przycisk , by otworzyć paletę superataków, a potem naciśnij przycisk ataku, którego chcesz użyć, żeby został wyprowadzony.

Atak dodatkowy: Przycisk po odrzuceniu od siebie przeciwnika

Kiedy w walce odrzucisz przeciwnika superatakiem lub inną akcją, możesz za nim popędzić, by kontynuować natarcie za pomocą przycisku . Możesz wykonać kilka ataków uzupełniających, jeśli zwiększysz poziom serii na drzewku umiejętności superataków.

Fala

Kiedy otrzymujesz lub zadajesz obrażenia, wzrasta twój wskaźnik napięcia. Gdy zbierzesz maksimum zarówno napięcia, jak i ki, przytrzymaj przycisk , by aktywować efekt fali, który będzie trwał aż do wyczerpania wskaźnika napięcia. Gdy fala jest aktywna, wszystkie twoje statystyki chwilowo rosną, a superataki i serie można przerywać, zastępując je innymi akcjami.

Pełen wskaźnik napięcia

Ładowanie ki

POSTACIE WSPIERAJĄCE

Umiejętność wsparcia: Naciśnij najpierw przycisk , a potem odpowiedni wybrany przycisk

Naciśnij przycisk , by otworzyć paletę wsparcia, a potem przycisk potrzebnej ci umiejętności, a użyje jej postać wspierająca. Następnie jej ikona zostanie zaciemniona i trzeba będzie chwilę poczekać na ponowne jej wezwanie.

Seria Z: Przyciski + przy pełnym wskaźniku wsparcia

Rozpoczęcie wspólnego ataku z postacią wspierającą. Te ataki zawsze trafiają, zadając niesamowicie ciężkie obrażenia.

Asysty

Kiedykolwiek użyjesz umiejętności wsparcia, będzie się zapełniał wskaźnik wsparcia. Kiedy będzie już w połowie pełny, dana postać wsparcia automatycznie udzieli jakiejś formy pomocy. Rodzaj tego wsparcia zależy od stylu danej postaci.

Style postaci wspierających

Ofensywa: styl przede wszystkim skierowany na natarcie. Postać będzie gonić za odrzuconymi przez ciebie przeciwnikami i wykonywać superataki w koordynacji z twoimi.
Defensywa: wsparcie poprzez wchodzenie w paradę przeciwnikowi.
Specjalny: umożliwia odnawianie PZ i ki. Postacie będą z rzadka gonić za przeciwnikami albo utrudniać im natarcia.

TRANSFORMACJE

Transformacja: Naciśnij najpierw przyciski + , a potem odpowiedni wybrany przycisk

Kiedy już dotrzesz do pewnego momentu głównej fabuły, zyskasz możliwość dokonywania transformacji. Naciśnij jednocześnie przyciski i , by otworzyć paletę transformacji. Następnie naciśnij przycisk odpowiedniej transformacji.

NAPOTYKANI PRZECIWNICY

Zwykłe walki

Dotknięcie wrogiego znacznika rozpocznie walkę. Zajście wroga od tyłu przy przyspieszonym locie rozpocznie atak od tyłu, a przeciwnik otrzyma obrażenia już na samym początku starcia. Jeżeli znacznik wroga po wykryciu jest niebieski, wróg zostanie odbity, a ty od razu zwyciężysz, co oznacza, że walka nie będzie nawet konieczna.

Ucieczki z walki

Jeżeli odsuniesz się od wroga na pewien dystans, możesz uniknąć starcia. Uniemożliwi ci to jednak zdobycie punktów doświadczenia i przedmiotów.

Walki z wieloma wrogami

Zmiana celu

Przy walkach z wieloma przeciwnikami atakujesz obrany przez siebie cel. Cele można przełączać prawym drążkiem, a namierzanie to można przerwać przyciskiem .

Kursory wrogów

Kiedy wróg się do ciebie zbliża, pojawia się jego kursor. Pozycja nienamierzanego aktualnie przeciwnika jest wskazywana na niebiesko. Jeśli zaraz ma nastąpić atak, kursor przybierze czerwoną barwę.

MENU PAUZY

Naciskaj przycisk OPTIONS w trakcie walki, by przywoływać menu pauzy.

Powrót do walki : pozwala wrócić do walki.
Pokaż warunki walki: wyświetla warunki, które trzeba spełnić w trwającej walce.
Pokaż sterowanie: otwiera samouczki i wyświetla sterowanie gry.

KONIEC GRY

Jeżeli nie zdołasz spełnić warunków starcia, trafisz do menu końca gry.

Ponów: pozwala spróbować jeszcze raz od punktu zapisu.
Wczytaj: powróć do ekranu wczytywania zapisów.
pozwala wrócić do ekranu wczytywania zapisów: przywraca do ekranu początkowego

© 2023 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.