PRZYGODA

EKRAN TERENU

Sterowanie
Wyświetlane w chwilach bezczynności. Wyświetlane sterowanie różni się w zależności od stanu postaci.

Radar
Naciskaj przycisk panelu dotykowego, by przełączać się między radarem i mapą obszaru. W menu opcji czeka również możliwość ukrycia radaru.

Cel
Wyświetla następny cel konieczny do postępów w fabule.

Informacje o graczu
Wyświetla poziom, wskaźnik PZ i wskaźnik ki postaci, którą kierujesz.

TEREN – MAPA OBSZARU

Otwórz mapę obszaru: Naciśnij przycisk panelu dotykowego

Otwórz mapę swojego aktualnego obszaru. Mapa obszaru wyświetla różnego rodzaju informacje, jak na przykład różne placówki i fabularne miejsca. W terenie możesz zostawić znacznik w postaci żółtego promienia, naciskając przycisk .

Obecna lokacja: pokazuje twoje obecne umiejscowienie.
Główna opowieść: wyświetla cele głównej opowieści.
Opowieść dodatkowa: wyświetla cele opowieści dodatkowych.
Przewodnik: sprzedaje informacje na temat kluczowych miejsc i wydarzeń w obszarze. Zaznacza na twojej mapie wszystkie okoliczne punkty łowieckie i wędkarskie.
Sklepikarka: sprzedaje mięso, owoce i inne produkty.
Handlarz: sprzedaje różne materiały.
Kucharz: przygotowuje dania z otrzymanych od ciebie składników.
Poligon: pochłania medale D w zamian za nowe superataki.
Gotowanie: Chichi może przygotowywać dania z posiadanych przez ciebie składników. Poza poszczególnymi pozycjami może szykować też całe posiłki o jeszcze silniejszym działaniu.
Projektowanie: Bulma może dla ciebie tworzyć i zasilać pojazdy, używając do tego materiałów, które zdołasz jej dostarczyć.
Drzewo owocowe: wyświetla drzewa owocowe.
Złoże minerałów: wyświetla złoża minerałów.
Habitat dinozaurów: wyświetla dostępne łowiecko habitaty dinozaurów.
Łowienie: wyświetla łowiska, gdzie czekają ryby.
Znacznik: wyświetla umieszczony przez ciebie znacznik.

TEREN – MAPA ŚWIATA

Przejdź do mapy świata: Naciśnij przycisk przy otwartej mapie obszaru

Otwiera mapę świata. Wybierz na niej ikonę, by przenieść się w dany obszar. Punkty głównej opowieści są zaznaczone czerwonymi słupami, a opowieści dodatkowe niebieskimi. Postępy w głównej opowieści dadzą ci dostęp do większej liczby miejsc. Naciśnięcie przycisku wyświetla obszary pozaziemskie.

Informacje na mapie świata

Informacje o dostępnych medalach D

Wybranie ikony na mapie świata wyświetli nazwę obszaru i liczbę czekających tam na znalezienie medali D.

Obszary objęte furią

Pokazuje obszary, które ogarnęła furia. Można tam natrafić na więcej przedmiotów, znaleźć w sklepach lepsze okazje i cieszyć się mrowiem innych plusów.

Informacje o postaciach i materiałach

Wybierz ikonę obszaru na mapie świata i naciśnij przycisk , by zobaczyć, jakie postacie można spotkać w okolicy i jakie da się tam zebrać materiały.

ZDOBYWANIE PRZEDMIOTÓW

Przedmioty

To, co czeka na drzewach, np. owoce czy zioła, zostaje automatycznie zebrane, gdy podejdziesz. Minerały można zdobywać poprzez niszczenie ich złóż.

Niszczenie złóż minerałów

Kiedy zbliżysz się do złoża minerałów, pojawi się opcja “ Zniszcz”. Przycisk pozwala na zniszczenie złoża.

Jeśli złoże minerałów znajduje się w niedostępnym miejscu, możesz je zniszczyć uderzeniem ki.

Ważne przedmioty

Ważne przedmioty, jak na przykład te z zadań, można zdobywać, zbliżając się do nich i naciskając przycisk .

Przykłady istotnych przedmiotów


Prezenty


Przedmioty wydarzeń


Medale D

KULE Z

Zbieranie kul Z

Kul Z używa się do zwiększania poziomów superataków i zdobywania wiedzy. Można je wygrywać za zwycięskie walki lub zbierać, odszukując w terenie.

Rodzaje kul Z

Istnieje wiele różnych rodzajów kul Z, a znajdować je można w obszarach związanych z ich kolorem.


Pustkowia


Lasy


Woda


Na całej Ziemi (rzadkie)

Jak znajdować więcej kul Z

Zwykłe i fantomowe trasy powietrzne

Nad każdym obszarem znajdziesz specjalne wiatrowe tunele. Można do nich wchodzić, dotykając krańców albo dowolnego punktu na ich długości. Kiedy już to zrobisz, wiatr sam poniesie cię dalej. Podróżowanie tymi trasami to świetny sposób na zbieranie kul Z. Fantomowe trasy pojawiają się rzadko, lecz jest w nich więcej tych cennych kul.

Kule czasu

Dotknięcie kuli czasu spowoduje pojawienie się nieopodal, na pewien czas, kilku kul Z.

Podwodna eksploracja

Kule Z i inne przedmioty można też znajdować pod wodą. Kiedy się zanurzysz, pojawi się wskaźnik powietrza. Jeśli zostanie całkiem wyczerpany, będzie trzeba wrócić na powierzchnię.

ŁOWIENIE I POLOWANIA

Łowienie ryb

By zacząć łowić, naciśnij przycisk , kiedy będziesz na łowisku. Jeżeli masz trudności z łapaniem ryb lub jeśli trzeba ci ich dużo, naciśnij przycisk , by przed łowieniem wybrać i założyć przynętę. Przynęty znajdziesz w rzekach, oceanach lub u kupców.

Łowienie ryb

Nęcenie ryb: nęć ryby za pomocą lewego drążka, który porusza ogonem lub wędką.

Naciśnij właściwy przycisk: naciśnij wyświetlany przycisk, kiedy strzałka znajdzie się w czerwonej części wskaźnika.

Złap rybę, wciskając poprawnie ostatni przycisk: naciśnij wyświetlany przycisk w odpowiednim momencie.

Polowanie

Jeśli chcesz zdobyć składniki do gotowania, zbliż się do zwierzęcia w terenie i naciśnij przycisk .

Łowy na dinozaury

Możesz nokautować krążące po terenie dinozaury za pomocą uderzeń ki. Naciśnij przycisk i wyceluj przy użyciu prawego drążka, a potem naciśnij przycisk , by wystrzelić uderzenie ki. Kiedy już pokonasz dinozaura, pozbawiając go PZ, zdobędziesz przydatne w gotowaniu materiały.

Ogniska

Ogniska to miejsca, które znajdziesz wszędzie i które przydają się do odnowy PZ, a także do gotowania ryb czy też innych złowionych stworzeń. Przygotowane dania będą ci zwiększać statystyki.

ZAKUPY I GOTOWANIE

Zakupy

Zakupy za zeni można robić u przewodnika, sklepikarki i u handlarza. Wybierz opcję kupowania lub sprzedawania, a potem naciśnij przycisk .

Wybieranie produktów / zmiana ilości

Używaj lewego drążka lub przycisków kierunku , by wybierać produkty, a ich liczbę w transakcji zmieniasz też lewym drążkiem bądź przyciskami .

Kupowanie i sprzedawanie

Naciśnij przycisk , by dopełnić zakupu bądź sprzedaży.

Gotowanie

Jeśli chodzi o kucharzy i gotowanie, możesz wykorzystywać zebrane składniki, by przygotowywano ci dania. Wybierz “Przygotuj danie”, a potem naciśnij przycisk .

Wybierz danie do przygotowania

Wybierz danie, a potem naciśnij przycisk . Przyciski i pozwalają przełączać różne menu.

Wielodaniowe posiłki

Tylko Chichi potrafi przygotowywać wielodaniowe posiłki, lecz oferują one większe wzmocnienia statystyk. Aby przygotować taki posiłek, potrzebujesz zarówno składników, jak i przepisu.

TRENING

Poligon

Zużywaj medale D, by zdobywać superataki. Wybierz superatak, na którym ci zależy, a potem naciśnij przycisk . Kiedy wypełnisz wyzwanie, otrzymasz swój superatak. Przyciski i pozwalają na zmianę postaci.

Sala ćwiczeń

Wypełniaj wyzwania, by zdobywać mistrzostwo, a wraz z nim większą potęgę.

Modyfikuj

Wybierz salę ćwiczeń, którą chcesz zmodyfikować, a potem naciśnij przycisk . Jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, zostanie przeprowadzona modyfikacja. Modyfikowanie sali ćwiczeń zwiększa liczbę wyzwań i pozwala na zdobywanie nowych aspektów mistrzostwa.

Trenowanie

Wybierz mistrzostwo, a potem naciśnij przycisk . Zdobędziesz je, gdy tylko wypełnisz wyzwanie. Przyciski i pozwalają na przełączanie postaci. Naciśnięcie umożliwia zmiany w drużynie i wspólne treningi.

B+R

Budowanie i zasilanie maszyn

Materiałów używać można do konstruowania i zasilania takich maszyn jak poduszkowozy. Wybierz “B+R”, “Dostosuj” lub “Nowy poziom”, a potem naciśnij przycisk .

Budowanie i zasilanie maszyn


Rodzaje maszyn


Dwunożny robot kroczący

B+R

Wybierz pojazd, część maszyny lub układ ulepszający, a potem naciśnij przycisk . Jeśli posiadasz potrzebne materiały, powstanie dana rzecz. Przyciski i pozwalają przeskakiwać między listami.

Dostosowywanie

Przyciski i służą do zmiany typu maszyny, który zatwierdza się przyciskiem . Używaj stworzonych układów, by zasilać swoje maszyny. Naciskaj przycisk , by zmieniać barwę układu, a , by go usunąć.

Nowy poziom

Wybierz maszynę, której poziom chcesz zwiększyć, używając przycisków i . Wybierz materiał lewym drążkiem lub przyciskami kierunku , a potem naciśnij przycisk , by przejść do ekranu wyboru ilości. Lewy drążek lub przyciski kierunku pozwalają ustalić liczbę, a następnie przyciskiem , możesz potwierdzić zużycie materiałów. Poziom maszyny wzrośnie zgodnie z ilością dodanych PD.

MINIGRY

Bicie rekordu

Zdecyduj, czy chcesz korzystać z poduszkowozu, czy dwunożnego robota kroczącego, a następnie otwórz menu, wciskając przycisk . Wybierz “zabaw się w bicie rekordu”, a następnie naciśnij , by zapłacić za udział i rozpocząć bicie rekordu.

Pokaż rekordy

Pokaż nagrody

Zabawa w bicie rekordu

Przystąp do wyścigu z czasem, przemierzając punkty kontrolne w drodze do celu. Przejeżdżanie przez pierścienie poduszkowozem przyspieszy go, a robotom kroczącym zwiększy wysokość skoku. Przejechanie lub przebiegnięcie przez wiele pierścieni z rzędu przepotężnie zwiększy prędkość poduszkowozu lub wysokość wyskoku robota.

Sterowanie poduszkowozem

Przycisk : hamowanie
Przycisk : gaz
Lewy drążek: zmiana kierunku
Prawy drążek: przesuwanie kamery
Przycisk : zmiana widoku

Sterowanie dwunożnym robotem kroczącym

Lewy drążek: ruch/zmiana kierunku
Prawy drążek: przesuwanie kamery
Przycisk : skok
(Znajduje się tu tylko sterowanie wykorzystywane w biciu rekordu).

© 2023 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.