POCZĄTKI

WYBÓR W MENU TYTUŁOWYM

Żeby rozpocząć grę, dokonaj wyboru z menu tytułowego.

Tryby gry

Nowa gra: Gra od początku.
Kontynuacja: Kontynuacja gry od ostatniego dokonanego zapisu. Wybierz zapis stanu, do którego chcesz wrócić.
Opcje: Dostosowywanie takich ustawień jak sterowanie czy głośność.

ZAPISYWANIE

Poza automatycznym zapisywaniem danych gry poprzez funkcję autozapisu można też to robić za pośrednictwem menu systemu.


Do zapisania danych rozgrywki potrzeba przynajmniej 60 MB wolnego miejsca.

Zapisy ręczne

Menu główne

Wybierz “Zapisz” w sekcji systemu głównego menu gry.

Wybierz miejsce zapisu danych

Wybierz, gdzie mają się znajdować zapisy gier. Jeśli będą tam już dane, zostaną nadpisane.

UWAGA

Podczas zapisywania danych widoczna będzie ikona zapisu. Nie wyłączaj w tym czasie systemu.

© 2023 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.