Uwaga: Sterowanie walką można zmienić w „Ustawieniach przycisków” w zakładce „Opcje” w menu pauzy.

Przycisk : Pokaż okno rozmowy / Zmień wielkość okna
Przycisk : Skok
Przycisk : Pokaż misje
Przycisk : Zacznij walkę na ringu
Przyciski kierunku: Wybierz/Przenieś postać lobby
Lewy drążek: Wybór / Przenieś postać lobby
Przycisk : Pokaż listę znaczków
Przycisk : Anuluj
Przycisk : Rozmowa z recepcjonistami / Zatwierdź
Przycisk : Pokaż listę szablonów wiadomości
Przycisk OPTIONS: Otwórz menu lobby

Oznaczenia przycisków

Wszystkie przyciski opisywane w tej instrukcji pochodzą z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4. to przycisk , to przycisk , to przycisk , to przycisk , to przycisk , to przycisk , to przycisk , a to przycisk . Pozostałe przyciski pokazano w tabeli po prawej stronie.
Uwaga: Działania opisane w tej instrukcji zakładają, że twoja postać jest zwrócona w prawo. Kiedy jest obrócona w lewo, kombinacje ulegają odwróceniu. Nazwy akcji zaznaczone na niebiesko można wykonywać na ziemi i w powietrzu.

+ : Naciśnij jednocześnie oba przyciski.

: Rusz lewy drążek we wskazanym kierunku (albo naciśnij odpowiedni przycisk kierunku).

: Ustaw lewy drążek albo przyciski kierunku w neutralnym położeniu.

 


 

©BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION
Game © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Published by BANDAI NAMCO Entertainment S.A.S. Developed by Arc System Works.

 Bandai Namco Entertainment

 


 

PS-Sony-15px”, “PlayStation” and “picto PS4” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
“Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.