STEROWANIE W GRZE

Lewy drążek: ruch
Naciśnięcie lewego drążka: tryb wybierania
Prawy drążek: obracanie, zbliżanie i oddalanie widoku kamery
Naciśnięcie prawego drążka: wskazówki nt. przedmiotów
Przycisk : domyślna akcja z wybranym przedmiotem lub postacią
Przytrzymanie przycisku : aktywne wyszukiwanie
Przycisk : anulowanie
Przytrzymanie przycisku : koniec tury
Przycisk : menu akcji dla wybranego przedmiotu lub postaci
Przycisk : przełączenie pasku skrótów
Przytrzymanie : wybór postaci i drużyny
Przytrzymanie : wybór panelu
Przycisk „w prawo”: przełączenie trybu ataku
Przycisk „w lewo”: przełączenie dzielenia ekranu
Przycisk „w górę”: przełączenie widoku taktycznego
Przycisk „w dół”: przełączenie trybu skradania się
i : przeglądanie przedmiotów / wrogów
Kliknięcie przycisku panelu dotykowego: mapa
Przycisk OPTIONS: menu gry


Bandai Namco Entertainment 

© 2022 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.