Rozpoczęcie

Początek gry

Uruchom grę, żeby otworzyć ekran tytułowy. Naciśnij  dowolny przycisk, żeby przejść menu głównego.

Informacje o danych

Musisz mieć co najmniej 50GB wolnego miejsca, żeby zainstalować pełną wersję tej gry.
Do stworzenia danych zapisu potrzebujesz co najmniej 3MB wolnego miejsca.

Zapisywanie danych

Twoje postępy są zapisywane automatycznie. W trybie gry wieloosobowej zapisujesz zmiany USTAWIEŃ SAMOLOTÓW za pomocą menu hangaru (str. 11). Wybierz „Tak”, gdy pojawi się prośba o potwierdzenie.

Menu główne

Używaj /, żeby wybierać opcje w menu. Naciskaj , żeby zatwierdzać.

Kampania/ Tryb kampanii Jeden gracz : W tym trybie fabuła przebiega wraz z wykonywanymi przez ciebie misjami. Kiedy wykonasz jedną z nich, staje się ona „misją dowolną” i można w każdej chwili rozegrać ją ponownie. Po zapoznaniu się z celami misji podczas odprawy, naciśnij „Rozpoczęcie misji”, żeby wybrać samolot, broń specjalną, a następnie przejść do lotu bojowego.

Gra wieloosobowa/ Tryb gry wieloosobowej Od 2 Do 8 graczy :Walcz w sieci z innymi graczami z całego świata.
Rozgrywka wieloosobowa jest możliwa tylko w sieci. Musisz mieć połączenie sieciowe.

POKAŻ DANE : Przeglądaj różne zdobyte informacje o rozgrywce, oglądaj dowolne przerywniki filmowe i dane samolotów.

SKLEP STEAM : Wejdź do sklepu, żeby wyszukać materiały do pobrania (za niektóre z nich trzeba zapłacić).

OPCJE : Zmieniaj różne ustawienia, takiej jak sterowanie/HUD podczas misji, a także dźwięk w grze. Możesz dostosować ustawienia myszy i klawiatury, używając opcji „Ustawienia przydzielonych klawiszy” i „Ustawienia myszy”.

AUTORZY : Poznaj autorów gry.

WYJDŹ Z GRY : Zapisz postępy gry i wróć do ekranu tytułowego.

Tryb gry wieloosobowej

Wejdź do „Gy wieloosobowej” w menu głównym, żeby zmierzyć się w sieci z graczami z całego świata. Wybierz „Grę wieloosobową” a następnie „Rozgrywkę”, a potem jedną z poniższych opcji :

SZUKAJ POKOJU : Wyszukaj i wejdź do pokoju spełniającego twoje kryteria.

STWÓRZ POKÓJ : Stwórz i hostuj własny pokój, w którym to ty ustalasz zasady.

Informacje o grze w sieci

Do zabawy w trybie gry wieloosobowej potrzebne jest połączenie sieciowe. Informacje o łączeniu z internetem i innych wymaganiach znajdziesz w instrukcji obsługi twojego komputera. Możesz też skontaktować się z pomocą techniczną producenta twojego komputera.

Niezbędne porty

Dopilnuj, żeby w twoim routerze, CTU i u dostawcy były dostępne poniższe porty. Jeśli nie masz pewności co do ustawień portów, skontaktuj się z producentem twojego routera i z dostawcą internetu. Usuń wszystkie istniejące ograniczenia portów.
HTTP (TCP port 80) i HTTPS (443)
TCP port 27015 do 27030
UDP port 3478, 4379, 4380, 27000 do 27030

• Podczas gry w sieci należy przestrzegać wszystkich przepisów i praw, a także grać szanując innych użytkowników.
• Nie odłączaj przewodów w podczas rozgrywki.
• Pamiętaj, żeby wygospodarować odpowiednią ilość czasu na grę.
• Nie działaj w sposób, które mogłyby urazić innych graczy.

Ekran lobby

Kiedy stworzysz pokój lub do jakiegoś dołączysz, przeniesiesz się do ekranu lobby. Tutaj możesz zapoznać się z profilami innych graczy i przygotować swój samolot. Gdy wszyscy się przygotują, muszą wybrać „Gotowe”, a host „Lot bojowy”.

Lista członków
Oglądaj statusy/rangi graczy, a także drużyny, nazwiska i połączenie internetowe.

Okno rozmowy
Rozmowa za pomocą gotowych zdań.

 Aktualne zasady

 Ranga i PWW gracza

Ranga gracza rośnie, gdy wykonuje on zadania. PWW można wykorzystywać do odblokowywania elementów na drzewku samolotów.

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.