GARANTIE VIDEOSPEL

Dit videospel wordt vergezeld van een garantie die conform is aan de wetten van het land waarin het spel is gekocht. De garantie is geldig voor een periode van niet minder dan 90 (negentig) dagen na de aankoopdatum – (bewijs van aankoop vereist).

De garantie is niet geldig in de volgende gevallen:

1. Het videospel is gekocht voor commercieel of beroepsmatig gebruik (al deze vormen van gebruik zijn ten strengste verboden).

2. Het videospel is beschadigd door onjuiste hantering, een ongeluk of verkeerd gebruik van de klant.

Voor meer informatie over deze garantie kan de klant contact opnemen met de winkel die het spel heeft verkocht, of met de hotline van de uitgever van het videospel in het land waarin het spel is gekocht.

© 2022 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.