Basisbesturing

Controller

In-Game Basisbesturing

Je kan de basisbesturing voor de algemene gamplay aan de rechterkant vinden. Voor informatie over speciale besturing die geldt bij specifieke omstandigheden, kan je de tabel onderaan raadplegen.

PC: In-game Menu’s
-Knop: Bevestig
-Knop: Annuleer/Ga terug naar het vorige scherm

Home/SBC Glocken/Besturing Gouverneurskantoor

Linker joystick (Lichte tiltbeweging): Wandel
Linker joystick (Sterke tiltbeweging): Loop
Druk op de linker joystick terwijl je beweegt: Sprint
Rechter joystick: Draai Camera
: Reset Camera
+ Linker D-pad: Emoticonscherm
+ D-pad omlaag: Chatberichtenmenu
Menuknop: Pauzemenu

Basisbesturing op het slagveld

Linker joystick (Lichte tiltbeweging): Wandel
Linker joystick (Sterke tiltbeweging): Loop
Druk op de linker joystick terwijl je beweegt: Sprint
Linker joystick + Druk op : Rol (Ontwijk)
Rechter joystick: Draai Camera
Druk op de rechter joystick: Kniel/Sta recht
-Knop: Moedig aan
-Knop: Snelle stap
-Knop: Spring/Annuleer UFG-Beweging
-Knop: Herlaad (Uitgerust met wapen)/Zwaardaanval (Uitgerust met Photon Zwaard)
: Houd ingedrukt: UFG klaar, Laat los: Vuur UFG af
: Reset Camera (Niet uitgerust met wapen)
(Ingedrukt houden): Richt Wapen (Uitgerust met wapen)
(Ingedrukt houden) + -Knop: Herlaad (Uitgerust met wapen en Photon Zwaard)
+ -Knop: Gebruik Slot 1 Vaardigheid/Gadget
+ -Knop: Gebruik Slot 2 Vaardigheid/Gadget
+ -Knop: Gebruik Slot 3 Vaardigheid/Gadget
+ -Knop: Gebruik Slot 4 Vaardigheid/Gadget
+ Linker D-pad: Emoticonscherm
+ D-pad omlaag: Chatberichtenmenu
: Schiet (Uitgerust met wapen)/Zwaardaanval (Uitgerust met Photon Zwaard)
D-pad omhoog: Zet de kogeldraaischijf aan/uit
Linker D-pad: Verander de positie van het dradenkruis (Links/Rechts)
D-pad omlaag: Verander vaardigheidspallet (Vaardigheden/Gadgets)
Rechter D-pad: Verander wapen (Wapen 1/Wapen 2)
Rechter D-pad (Ingedrukt houden): Voeg wapen toe/Verwijder wapen
Bekijkknop: Teambevel-Menu
Menuknop: Pauzemenu

Basic Controls

In-Game Basic Controls

The basic controls for general gameplay are listed on the right. For information on special controls that apply under specific circumstances, refer to the table below.

WSAD or Arrow Keys: In-Game Menus
Enter or F or Left Mouse Button: Confirm
Backspace or Right Mouse Button: Cancel/Return to Previous Screen

Home/SBC Glocken/Governor’s Office Controls

WSAD: Walk
WSAD: Run
Left Shift + WSAD: Dash
8, 2, 4, and 6 on Numeric Keypad or Mouse Movement: Rotate Camera
+ on Numeric Keypad or Right Mouse Button: Reset Camera
F3: Emote Window
F4: Chat Message Menu
Esc: Pause Menu

Battlefield Controls

WSAD: Walk
WSAD: Run
Left Shift + WSAD: Dash
Left Ctrl + WSAD: Roll (Dodge)
8, 2, 4, and 6 on Numeric Keypad or Mouse Movement: Rotate Camera
Left Ctrl: Crouch/Stand Up
5: Encourage
F: Quickstep
Space: Jump/Cancel UFG Movement
R: Reload (Gun Equipped)/Sword Attack (Photon Sword Equipped)
T or Middle Mouse Button: Press and Hold: Ready UFG, Release: Fire UFG
+ on Numeric Keypad or Right Mouse Button: Reset Camera (No Gun Equipped)
+ on Numeric Keypad (Press and Hold) or Right Mouse Button (Press and Hold): Aim Gun (Gun Equipped)
R and + on Numeric Keypad (Press and Hold) or Right Mouse Button (Press and Hold): Reload (Gun and Photon Sword Both Equipped)
2: Use Slot 1 Skill/Gadget
4: Use Slot 2 Skill/Gadget
3: Use Slot 3 Skill/Gadget
1: Use Slot 4 Skill/Gadget
F3: Emote Window
F4: Chat Message Menu
0 on Numeric Keypad or Left Mouse Button: Shoot (Gun Equipped)/Sword Attack (Photon Sword Equipped)
Z: Turn Bullet Circle On/Off
Q: Change Reticle Position (Left/Right)
Tab: Change Skill Pallet (Skills/Gadgets)
E: Change Weapon (Weapon 1/Weapon 2)
E (Press and Hold): Equip/Remove Weapon
F2: Team Command Menu
Esc: Pause Menu

© 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.