Asetukset

Tässä ruudussa voit säätää pelin eri asetuksia. Liiku vaihtoehtojen välillä käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä, ja avaa valikkokohta painamalla croix-PS4-15px.

Taisteluasetukset

Säädä Vs. Battle -tilan asetuksia.

Ohjainasetukset

Vaihda Control Pattern A- ja D-näppäinasetusten välillä painamalla L1-PS4-15px / R1-PS4-15px. Muuta kakkospelaajan näppäinasetuksia painamalla kakkosohjaimella OPTIONS. Valitse ”Vibration” käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä ja aseta värinätoiminto PÄÄLLÄ- tai POIS PÄÄLTÄ -asentoon painamalla croix-PS4-15px.
Kun olet valmis, tallenna muutokset valitsemalla ”Finish” ja painamalla croix-PS4-15px. Voit palauttaa ohjainasetusten oletusarvot ”Restore Defaults” -vaihtoehdon avulla.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814093141

Näyttöasetukset

Jos haluat säätää näytön kirkkautta, valitse ”Brightness” käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä, ja säädä kirkkautta sen jälkeen käyttämällä vasenta tai oikeaa suuntanäppäintä.
Voit muuttaa näytön sijaintia valitsemalla ”Adjust display position” ja painamalla croix-PS4-15px. Liikuta näyttöä käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä seuraavassa ruudussa, ja vahvista muutos painamalla croix-PS4-15px. Palauta näyttö alkuperäiseen asemaan painamalla OPTIONS.
Voit palauttaa kaikki näyttöasetukset oletusarvoihin valitsemalla ”Restore Defaults”.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814093155

Ääniasetukset

Täällä voit säätää taustamusiikin, ääniefektien ja äänien voimakkuutta. Valitse haluttu vaihtoehto käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä, ja muuta sitten äänenvoimakkuutta painamalla vasenta tai oikeaa suuntanäppäintä. Mykistä ääniasetus asettamalla äänenvoimakkuus nollaan. Voit palauttaa kaikki ääniasetukset oletusarvoihin valitsemalla ”Restore Defaults”.

Tekstitysasetukset

Määritä esitetäänkö tekstitykset Assist Phrasejen, taisteluissa käytyjen vuoropuhelujen, selostuksen, pelitapahtumien ja Big Bang Attack -höykkäysten aikana. Valitse haluttu vaihtoehto käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä, ja muuta asetusta painamalla vasenta tai oikeaa suuntanäppäintä. Voit palauttaa kaikki tekstitysasetukset oletusarvoihin valitsemalla ”Restore Defaults”.

Aseta kuuluttajan ääni

Vaihda taisteluissa käytettävää kuuluttajahahmoa. Valitse hahmo käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä ja vahvista valinta painamalla croix-PS4-15px. Hahmot, joiden kohdalla on ”???”, avautuvat, kun etenet pelissä.

Kieliasetukset

Valitse, millä kielellä pelin teksti esitetään. Valitse kieli käyttämällä vasenta sauvaa tai suuntanäppäimiä ja paina croix-PS4-15px tuodaksesi esiin vahvistusviestin. Hyväksy valinta painamalla ”Yes” tai hylkää se painamalla ”No”.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814093200

Salasana

Täällä voit syöttää salasanoja ja avata peliin piilotettua sisältöä.

Saint Seiya: Soldiers' Soul_20150814091536

© 2020 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.