Perusohjaus

Ohjain

Pelinsisäinen perusohjaus

Oikealla on kuvattu yleinen pelaamisen perusohjaus. Alla olevassa taulukossa on tietoja siitä, mitä tietty ohjaus tekee eri paikoissa.

PC: Pelinsisäiset valikot
-painike: Vahvista
-painike: Peruuta / palaa edelliseen näyttöön

Aloitusnäkymä / SBC Glocken / kuvernöörin toimiston ohjaimet

Vasen sauva (pieni liike): Kävely
Vasen sauva (ääriliike): Juoksu
Vasemman sauvan painaminen ja kallistus: Syöksy
Oikea sauva: Kameran kierto
Vasen liipaisin: Kameran nollaus
Oikea bumper-painike + suuntaohjain vasemmalle: Hymiöikkuna
Oikea bumper-painike + suuntaohjain alas: Chat-viestivalikko
Valikkopainike: Pysäytysvalikko

Ohjaus taistelukentällä

Vasen sauva (pieni liike): Kävely
Vasen sauva (ääriliike): Juoksu
Vasemman sauvan painaminen ja kallistus: Syöksy
Vasen sauva + oikean sauvan painaminen: Kierähdys (väistö)
Oikea sauva: Kameran kierto
Oikean sauvan painaminen: Kyyristyminen/ylösnousu
-painike: Rohkaisu
-painike: Pika-askel
-painike: Hyppy / UFG-liikkeen peruutus
-painike: Uudelleenlataus (ase käytössä) / miekkahyökkäys (fotonimiekka käytössä)
Vasen bumper-painike: Pidä painettuna: UFG:n valmistelu. Vapauta: UFG:n laukaisu
Vasen liipaisin: Kameran nollaus (ei asetta käytössä)
Vasen liipaisin (pitäminen painettuna): Aseen tähtäys (ase käytössä)
Vasen liipaisin (pitäminen painettuna) + -painike: Uudelleenlataus (sekä ase että fotonimiekka käytössä)
Oikea bumper-painike + -painike: Paikan 1 taidon/esineen käyttö
Oikea bumper-painike + -painike: Paikan 2 taidon/esineen käyttö
Oikea bumper-painike + -painike: Paikan 3 taidon/esineen käyttö
Oikea bumper-painike + -painike: Paikan 4 taidon/esineen käyttö
Oikea bumper-painike + suuntaohjain vasemmalle: Hymiöikkuna
Oikea bumper-painike + suuntaohjain alas: Chat-viestivalikko
Oikea bumper-painike: Ampuminen (ase käytössä) / miekkahyökkäys (fotonimiekka käytössä)
Suuntaohjain ylös: Luotiympyrä on/off
Suuntaohjain vasemmalle: Hiustähtäimen siirtäminen (vasemmalle/oikealle)
Suuntaohjain alas: Taitovalikoiman vaihto (taidot/esineet)
Suuntaohjain oikealle: Aseen vaihto (ase 1 / ase 2)
Suuntaohjain oikealle (pitäminen painettuna): Aseen käyttöönotto / poisto käytöstä
Näkymäpainike: Tiimin komentovalikko
Valikkopainike: Pysäytysvalikko

Basic Controls

In-Game Basic Controls

The basic controls for general gameplay are listed on the right. For information on special controls that apply under specific circumstances, refer to the table below.

WSAD or Arrow Keys: In-Game Menus
Enter or F or Left Mouse Button: Confirm
Backspace or Right Mouse Button: Cancel/Return to Previous Screen

Home/SBC Glocken/Governor’s Office Controls

WSAD: Walk
WSAD: Run
Left Shift + WSAD: Dash
8, 2, 4, and 6 on Numeric Keypad or Mouse Movement: Rotate Camera
+ on Numeric Keypad or Right Mouse Button: Reset Camera
F3: Emote Window
F4: Chat Message Menu
Esc: Pause Menu

Battlefield Controls

WSAD: Walk
WSAD: Run
Left Shift + WSAD: Dash
Left Ctrl + WSAD: Roll (Dodge)
8, 2, 4, and 6 on Numeric Keypad or Mouse Movement: Rotate Camera
Left Ctrl: Crouch/Stand Up
5: Encourage
F: Quickstep
Space: Jump/Cancel UFG Movement
R: Reload (Gun Equipped)/Sword Attack (Photon Sword Equipped)
T or Middle Mouse Button: Press and Hold: Ready UFG, Release: Fire UFG
+ on Numeric Keypad or Right Mouse Button: Reset Camera (No Gun Equipped)
+ on Numeric Keypad (Press and Hold) or Right Mouse Button (Press and Hold): Aim Gun (Gun Equipped)
R and + on Numeric Keypad (Press and Hold) or Right Mouse Button (Press and Hold): Reload (Gun and Photon Sword Both Equipped)
2: Use Slot 1 Skill/Gadget
4: Use Slot 2 Skill/Gadget
3: Use Slot 3 Skill/Gadget
1: Use Slot 4 Skill/Gadget
F3: Emote Window
F4: Chat Message Menu
0 on Numeric Keypad or Left Mouse Button: Shoot (Gun Equipped)/Sword Attack (Photon Sword Equipped)
Z: Turn Bullet Circle On/Off
Q: Change Reticle Position (Left/Right)
Tab: Change Skill Pallet (Skills/Gadgets)
E: Change Weapon (Weapon 1/Weapon 2)
E (Press and Hold): Equip/Remove Weapon
F2: Team Command Menu
Esc: Pause Menu

© 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.